کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

تسری امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل به ورودی‌های سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

تسری امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر به ورودی‌های سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ (مصوبه شماره ۹۹/۵۷۱۴/دش مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جلسات ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و مستند به ماده ۵ آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تسری مصوبه جلسه ۷۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در خصوص «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» به کلیه دارندگان مدرک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دلیل ناآگاهی نسبت به مصوبه جلسه ۴۳۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ مبنی بر «ممنوعیت برگزاری دوره‌های معادل»، به دوره‌های مذکور راه یافته‌اند؛ موافقت نمود.

مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ممنوعیت‌های مقرر برای مدرک معادل همچنان پابرجاست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ سعیدرضا عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام