کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران+ متن کامل

خبر 3 آبان 1396

 

دولت لایحه سازمان نظام رسانه ­ای جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد

هیئت دولت امروز به ریاست حجت­ الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس ­جمهوری تشکیل جلسه داد در این جلسه ابتدا، لایحه سازمان نظام رسانه­ ای جمهوری اسلامی ایران را با هدف حمایت از حقوق و آزادی­ های مشروع فعالان رسانه­ ای و رسانه­ های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان، فعالان رسانه­ ای و رسانه­ ها با یکدیگر و فراهم نمودن حضور مؤثر و فعال فعالان رسانه­ ای در عرصه­ های داخلی، منطقه ای و بین­ المللی مورد بررسی قرار داد و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساند.

 

حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه ­ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت­ های رسانه­ ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه­ ای شدن فعالیت رسانه ­ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت­ های رسانه ­ای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه­ ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه­ نگاران ونظارت حرف ه­ای بر عملکرد آنها، از جمله اهداف تشکیل سازمان نظام رسانه­ ای است.

 

خبر 13 آبان 1396

پیش نویس لایه سازمان نظام رسانه ای

فصل اول: اهداف، تعاریف و قلمرو شمول

بخش اول: اهداف تدوین قانون

ماده 1. به منظور حمایت از آزادی مسئولانه روزنامه نگران و رسان ها، آزادی اطلاعت و حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فعالیت های رسانه ای، تمهیدات لازم به منظور حمایکت از ارزشهای دینی و ملی، حمایت از حرفه ای شدن فعالیت های روزنامه نگاری در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارتهای روزنامه نگاری، حمایت از حوث مخاطبان رسانه ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی ،استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران و رسانه ها و نظارت حرفه ای بر عملکرد آنها سازمان نظام رسانه ای تشکیل میشود 

بخش دومـ تعاریف و اصلاحات

ماده 2. واژگان و اصلاحات به کار رفته در قانون به شرح زیر تعریف می شود» 

1.     سازمان: سازمان نظام رسانه است که طبق این قانون تشکیل می شود.

2.     روزنامه نگار: شخص حقیقی است که شعل اصلی او تولید و یا مدیریت محتوا در رسانه ها است.

3.     رسانه: رسانه های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات یا ایجاد شده به موجب قوانین و مقررات خاص

4.     شورای عالی: شورای عالی نظام رسانه ای

فصل دوم : تشکیل سازمان و ارکان آن

ماده3. سازمان، موسسه ای است حرفه ای،غیر دولتی و داری شخصیت حقوقی مستقل که به موجب این قانون ایجاد می شود.

بخش اول: وظایف و اختیارات سازمان

ماده 4. وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1.حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامه نگاران

2.حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در کشور

3. ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری

4.حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها

5.حمایت از تشکل های صنفی روزنامه نگاران

6. حمایت از حثوث و استقلال حرفه ای، امینیت و شغلی و منزلت اجتماعی روزنامه نگاران

7. تنظیم مقررات حرفه ای روزنامه نگاران با رعایت قوقانینی مربوط

8.تنظیم روبط حرفه ای روزنامه نگاران در تعامل با موسسات عمومی

9.میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامه نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه ای متبوع آنان و بین رسانه ها با یکدیگر

10.صدور، تمدید و غو پروانه های روزنامه نگاری

11.تنظیم منشور اخلاق حرفخ ای روزنامه نگاران و رسیدیگی ب تخلفات حرفه ای آنان 

12. نظارت بر عملکرد حرفه ای روزنامه نگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه ای آنان

13. ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاستگذاری،تنقینی،اداری و قضایی

14.فراهم کردن زمینه ارتباطات و تعاملات روزنامه نگاران و رسانه ها با مجامع رسانه ای ملی، منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین مربوط

15. همکاری با سازمان های و ترتیبات منطقه ای و بین المملی رسانه ای در صورت لزوم،عضویت در آناه با رعایت قوانین مربوط

16. همکاری و مشارکت در جهت اشتغال روزنامه نگاران

17.اقدام برای رفع مشکلات رفاهی،مالی و تامین اجتماعی روزنامه نگاران

18.پیشنهاد و مشارکت در وضع و اصلاح قوانین و مقررات رسانه ای مربوط 

19.شفاف سازی رسانه ای نظام رسانه ای و انتشار مطالب لازم در خصوص هر یک از موارد فوق

20. آموزش و پژوهش، اطلاع رسانی  و انشتار مطالب لازم در خصوص هریک از موارد فوق

21. انجام مسئولیت ها و وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می شود.

ماده5. سازمان در هر یک از استانها که تعداد روزنامه نگاران حرفه ای آن بیش از یکصد نفر باشید تشکیل میشود.چنانچه این شرط در یک استان موجود نباشد روزنامه نگاران و رسانه های آن تابع سازمان نزدیک ترین مرکز استان واجد شرایط است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستمر نسبت به تشخیص و اعلام تعداد روزنامه نگاران یا رسانه های استانها اقدام می کند

بخش دوم: ارکان سازمان و وظایف و اختیارات آنها

ماده6. ارکان سازمان به شرح زیر است:

1.سازمان های نظام رسانه ای استانی

2. شورای عالی

3. هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران

بند اول: سازمان نظام رسانه ای استانی

ماده 7. ارکان سازمان نظام رسانه ای استانی به شرح زیر است: 

1.     مجمع عمومی 

2.     هیئت مدیره

3.     هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری

4.     بازرسان

5.     هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای 

1.    مجمع عمومی

ماده 8. مجمع عمومی سازمان استان متشکل است از کلیه اعضای سازمان که عضویت یا پروانه روزنامه نگاری معتبر داشته باشند. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از: 

1.     انتخاب و عزل رئیس و نایب رئیس مجمع عمومی 

2.     انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره سازمان 

3.     انتخاب اعضای هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری 

4.     انتخاب اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران

5.     انتخاب و عزل بازرسان سازمان

6.     تصویب بودجه سالانه سازمان

7.     تصویب صورت عملکرد مالی و گزارش های  بازرسان سازمان 

8.     رسیدگی و تصمیم گیری در مورد هر امر دیگری که در صلاحیت سایر ارکان سازمان پیش بنینی نشده باشد در چارچوب مصوبات شورای عالی 

ماده9: در صورت فراهم بودت شرایط مذکور در ماده (5) این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه مجمع عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که در شرایط عضویت در سازمان را دارند برگزار کند. هر شخص واجد شرایط نیز می تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد.

در این جلسه که به ریاست مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اداه می شود اعضای هیئت موقت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری با رای اکثریت نسبی حضار انتخاب می شودند.این هیئت باید ظرف سه ماه،شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده (45) بررسی کرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر کرده و از اعضای برای تشکلیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت کند.

ماده 10: اولین مجمع عمومی سازمان استان مرکب از اعضای داری پروانه موقت روزنامه نگاری و  بنا به دعوت اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تحثث موضوع ماده (9) قانون تشکیل می گردد.

ماده 11: جلسات بعدی مجمع عمومی با دعوت هیئت مدیره و به طور سالیانه با حضور دوسوم اعضای دارای حق رای رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. درصورتی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول به حد نصاب نرسد، نوبت های بعدی در زمان های یک ماهه با حضور حداقل نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با آرای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

ماده 12: رییس،نائب رییس و منشی مجمع عمومی توسط مجمع انتخاب می شود. مسئل اداره جلسات مجمع عمومی با رییس مجمع و پیگیری اجرای مصوبات آن با رئیس مجمع عمومی و براساس دستورالعمل است که به تصویب شورای عالی می رسد. 

ماده13: مجمع عمومی فوق العاده در صورت درخواست هیئت مدیر،بازرس و یا یک سوم اعضا مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات پیشنهادی تشکیل میشود.مسئولیت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  به عهده هیئت مدیر است.

ماده 14: اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات،مصوبات و مشروح مذاکرات مجمع عمومی و سایر ارکان سازمان در چارچوب قانون  انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات-مصوب 1378-دسترسی داشته و در روندهای تصمیم گری آن در چارچوب این قانون مشارکت کنند. 

2.هیئت مدیره

ماده 15: سازمان توسط هیئت مدیره ای که برای مدت سه سال انتخاب می شود به شرح زیر تشکیل می شود»

1.     استان های داراری تا (500) نفر عضو روزنامه نگار(7) عضو اصلی و (4) عضو علی البدل

2.     استانهای داری (500) تا (1000) نفر عضو روزنامه نگار(9)عضو اصلی و (5) عضو علی البدل

3.     استانهای بالای (1000)نفر عضو روزنامه نگار(13) عضو اصلی و (6)عضو علی البدل

ماده 16. وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از:

 

1.     انتخاب رئیس و نایب رئیس هئیت مدیر

2.     اجرای مصوبات مجمع عمومی 

3.     پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی

4.     پیشنهاد اصلاح آئین نامه های مالی،معاملاتی ، اداری و استخدامی سازمان به شورای عالی

5.     تهیه صورت عملکرد مالی سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی

6.     ایجاد یا انحلال کمیسون های تخصصی 

7.     تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا

ماده18. شرایط عضویت در هیئت مدیره سازمان عبارت است از:

1.     داشتن پروانه عضویت درسازمان نظام رسانه ای

2.     داشتن حداقل (30) سال سن

3.     داشتن حداقل (5) سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای در انتخاب اول و حداقل سه سال عضویت در سازمان برای دوره های بعدی انتخابات

4.     نداشتن محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام برای انتخابات

5.    نداشتن محکومیت حرفه ای منجر به تعلیق پرونه روزنامه نگاری در زمان ثبت نام  در انتخابات

6.     ابراز التزام به قانون اساسی

7.     عدم عضویت در احزاب و گروهاای سیاسی غیرقانونی و دیگر گروهایی که فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح غیرقانونی اعلام شده است

ماده19. پس از انتخاب و قبول مسئولیت توسط اعضای هیئت مدیره،سازمان از شخصیت حقوقی برخوردار می شود

ماده 20. رییس سازمان از بین اعضای هیئت مدیره و به انتخاب اکثریت مطلق  برای یکسال انتخاب و تمدید دوره ریاست سازمان تا (4) دوره متولی امکان پذیر است.وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:

1.     اداره امور سازمان 

2.     اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره 

3.     پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره

4.     دفاع و حمایت از حقوق و منافع اعضای سازمان 

5.     تنظیم و ارائه گزارش عمکلرد بودجه  و سایر گزارش های موضوع این قانون

6.     عقد قرار د اد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگان سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی  و انتخاب وکیل با حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری

7.     برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر کشورها و نمایندگی سازمان در مراجع و مجامع ملی و بین المللی

8.     اطلاع رسانی  و انتشار مذاکرات و گزارشهای مربوط، به موجب این قانون 

3.هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری 

ماده 21. هیئت موقت صدور پراونه عضویت و روزنامه نگاری متشکل از پنج عضو با شرایط زیر است. احراز این شرایط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 

1.     داشتن تابعیت جمهوری اسلامی 

2.     داشتن حداقل (30) سال سن

3.     داشتن حداقل (10)سال سابقه مدیر مسئولی یا سردبیری

4.     نداشتن محکومیت کیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی

ماده 22. تصمیمات هیئت موقت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری که باکثریت مطلق از اعضا اتخاد میشود قطعی است مگر مواردی از قبیل اعتراض یا گزارش که پس از استقرار قطعی ارکان سازمان، باید مجددا از سوی رکن ذیصلاح بررسی و حسب مورد رد یا اصلاح شود

4.بازرسان

ماده23. مجمع عمومی با اکثریت نسبی، از میان نامزدهایی که واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره باشند دو نفر بازرس علی البدل انتخاب می کند

ماده 24. بازرسان می توانند بدون دختالت در امور جارایی سازمان،در هرزمانی بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند

ماده 25. گزارش سالانه  بازرسان باید به تصویب مجمع عمومی برسد و در دسترس عموم قرار گیرد.

5.    هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران

ماده26. به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران هیئت داوری و رسیدگی به  تخلفات  حرفه ای با وظایف زیر تشکیل می شود:

1.داوری و حل اختلافات بین روزنامه نگاران با یکدیگر یا مالکان و مدیران رسانه های متبوع آنان بنا به توافق طرفین

2. نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران به شرح مقرر در این قانون

3. رسیدیگ و اتخاد تصمیم نسبت به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران به شرح مقرر در این قانون

4.رسیدگی به اعتراض های ناشی از تصمیمات هیئت های رسیدگی به صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده 27. انجام هریک از موارد زیر از سوی اعضاء در فرایند کسب اخبار و اطلاعات یا در نتیجه انشار مطلب در رسانه ها تخلف حرفه ای محسوب می شود:

1.     استقاده از روش های متقلبانه یا توام با فریب برای کسب و انتشار اخبار و اطلاعات

2.     استفاده از روشه ای ناقض حریم خصوصی

3.     ارتکاب توهین و افترا

4.     نقض حقوق مالکیت های فکری دیگران

5.     افشای هویت منابع خبری بر خلاف رضایت آنان

6.     دریافت هر نوع هدیه ای که عرفا رشوه محسوب شود و به قصد تاثیرگذاری بر کم و کیف انتشار اخبار و اطلاعات پرداخت شده باشد

7.     عدم رعایت منشور اخلاق حرفه ای

8.     استفاده ابزاری از زنان یا کودکان

9.     جریحه دار کردن احساسات عموی

10.   رفتارها و مطالبی که حاکی از ترویج خشونت، تبعیض و تنفر باشد

11.   بیان مطالب کذب و یا تحریف واقعیت ها

ماده28.چنانچخ اعضای هیئت مدیره، سازمان استان،اعضای شورای عالی و کارکنان موظف استان چنانچه در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب یا سهل انگاری و ترک فعل شوند؛تخلف محسوب می شود

ماده 29. رسیدگی به تخلفات حرفه ای با شکایت هر یک از اشخاص زیر آغاز می شود:

1. اشخاص حیقیقی یا حقوقی حقوق عمومی و خصوصی 

2.     سازمانهای مردم نهاد در حوزه موضوع فعالیت خود

ماده30. هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای با انتخاب مجمع عمومی و اعضای یز که دارای حسن شهرت در حوزه کاری خود برای مدت (3)سال تشکیل می شود:

1.     مدیرکل یا نماینده مدیرک ل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

2.     دونفر از مدیران مسئول مطبوعات یا خبرگزاریهای استانها

3.     یکی از روزنامه نگاران داری حداقل (10) سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای و شرایط مقرر در ماده (11)

4.     یکی از قضات بازنشسته محاکم تجدید نظر استان و آشنا به حقوق رسانه

5.     یکی از وکلای دادگستری استان و آشنا به حقوق رسانه

6.     یک نفر از اعضای هئیت منصفه استان

ماده 31. نحوه انتخاب اعضای هیئت،تشکیل،اداره و تصمیم گیری جلسات هیئت  رسیدگی به تخلف  حرفه ای بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 32. هیئت رسیدگی به تخلفتا حرفه ای میتواند حسب مورد و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی تصمیات زیر را اتخاد کند:

1.     الزام به عذرخواهی

2.     توبیخ کتبی با درج در پرونده

3.     توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان

4.     درخواست جبرات خسارت مادی و معنوی از متضرر به نحو مقتضی و اعاده  هرگونه حقی از شاکی و متضرر تضییع شده باشد 

5.     تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت سه ماه تا یکسال

6.     تعلیق عضویت در سازمان یا پراونه روزنامه نگاری به مدت یک سال تا (5)سال

7.     تعلیق عضویت در سازمان یا پراونه روزنامه نگاری به مدت (5) سال تا (10)سال

8.     لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری

ماده 33. آرای هیئت رسیدیگی به تخلفات حرفه ای درم ورد اعمال مجازات های بند(1) تا (4) ماده (32)قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی درمورد سایر بندهای قابل اعتراض در هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای است.

ماده 34. چنانچه با نظر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای موضوع شکایت جنبه جرم عمومی داشته باشد، مراتب را به مرجع ذیصلاح قضایی اعلام می نماید.

ماده35. تصمیمات هیئت تخلفتا در مورد بندهای (5) تا (8) ماده (32) ظرف (20)روز از تاریخ ابلاغ، در هیئت تجدید نظر و سپس در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و الا تصمیم گیری قطعی لازم الاجرا است.

ماده 36. کلیه مالکان رسانه ها اعم از آنکه عضو سازمان باشند یا نباشند و روزنامه نگاران میتوانند برای حل و فصل اختلافات حرفه ای خود به سازمان مراجعه کنندو آینن نامه نحوه رسیدگی به این تقاضاها توسط شورای عالی به تصویب می رسد.

بند دوم: شورای عالی

ماده37. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف حداکثر سه ماه پس از تشکلیل سازمان های استانی موضوع ماده (5) ایت قاتئت ائلیت حلسع شورای عالی سازمان را تشکیل می دهد. جلسه با حضور حدااقل سه چهارم روسای استانی رسمیت یافته و اکثریت نسبی تصمیم گیری میکند.هیئت رئیسه سنی (5)نفر شامل رییس، نایب رییس، ناظر و دو منشی جهت اداره جلسه انتخاب می شوند

ماده 38. جلسات شورای عالی حداقل سه ماه یک بار تشکیل می شود جلسات شورا با حصور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین اتخاد می شود.

ماده 39. شورای عالی از میان اعضای خود یک رئیس،یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می کندو انتخاب مجدد آنان فقط برای دو دوره یک ساله دیگر بلامانع است

ماده 40. دبیر شورای عالی مسئول تشکیل جلسات  و اداره دبیرخانه شورا است. اداره جلسات شورا به عهده رییس شورا خواهد بود مصوبات شورا توسط رییس شورا و در غیاب او توسط نایب رییس امضا و ابلاغ می گردد. دبیرشورا می تواند مصوبات را پس از امضای رییس ابلاغ نماید.

ماده 41. دبیرخانه شورای عای در تهران مستقر است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است محل و تجهیزات مناسب برای استقرار دبیرخانه را فراهم نماید.

ماده 42.شورای عالی سازمان متشکل از روسای سازمان های استانی است.وظایف و اختیارات شورای عالی عبارت است از : 

1.     تصویب آیین نامه های مالی،معاملاتی،اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل های سازمان

2.     تصویب نمودار تشکیلاتی سازمان 

3.     تصویب منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران

4.     تصویت دستورالعمل مدیرت تعارض منافع در سازمان

5.     تنظیم قرار داده های نمونه الزامی یا ترویجی جهت استفاده در روابط مالکان رسانه ها با یک دیگر و با سایر عوامل رسانه ای نظریر مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه نگاران 

6.     تصمیم گری در مورد ضوابط انتقال و جابجایی اعضای سازمان 

7.     ایجاد هماهنگی بین سازمانه های استانی با تعیین راهبردهای سازمان

8.     نظارت بر عملکرد سازمان های استانی

9.     ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالیانه از فعالیت های سازمان

10.  انجام سایر اموری که طبق این قانون یا سایر قوانین بر عهده شورا گذاشته می شود.

بند سوم: هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفتا حرفه ای روزنامه نگاران

ماده 43. هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران از اعضای زیر انتخاب و برای مدت (3) سال تشکیل می شود: 

1.     نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

2.     یک نفر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی 

3.     یکی از وکلای دادگستری به انتخاب کانون های وکلای دادگستری 

4.     دونفر روزنامه نگار به انتخاب شورای عالی 

ماده 44. برای هریک از اعضای بندهای (2) تا (4) ماده (43) هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران یک عضو علی البدل نیز انتخاب خواهد شد تا در صورت فوت، استعفا و غیبت غیرموجه، به تشخیص شورای عالی وظایف مربوط را انجام دهد.عضو جایگزین در اولین جلسه انتخاب می شود.

فصل سوم. عضویت در سازمان و حقوق اعضاء

بخش اول: عضویت در سازمان

ماده 45. اشخاص زیر که دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده، التزام به قانون اساسی و عدم محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی را اعلام کنند و می تواندد نسبت به عضویت در سامزان اقدام کنند:

1.     دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته های علوم ارتباطات به شرط قبول در آزمون و طی دوره کارآموزی شش ماهه

2.     دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته های غیر مرتبط به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی یک ساله

3.     افراد شاغل  که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حداقل یک سال در تحریریه رسانه ها مشعول به کار بوده اند ، به شرط قبولی در سازمان

ماده46. اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری است.

ماده 47. سازمان صدا و سیما،خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعام از وزارتخانه ها،سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت،بانک ها و موسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، و همچنین دستگاهها واحدهائی که شمول قانون بر آناه مستلزم ذکر با تصریح نام است. اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند،باید خبرنگاران آنها دارای پروانه روزنامه نگاری باشد.

ماده 48. به اشخاصی که در تولید محتوای رسانه ها فعالیت موثر دارند ولی حرفه انها روزنامه نگاری نیست یا شرایط لازم برای ا خذ پروانه روزنامه نگاری را ندارند پروانه عضویت وابسته اعطا خواهد شد. این اعضا مادام که شرایط مذکور در ماده (45) را احراز نکرده باشند از حق رای در مجمع عمومی،عضویت در سایر ارکان سازمان و مزایای دارنگان پروانه روزنامه نگاری برخوردار نیستند.

 

ماده 49. سازمان میتوناد به اشخاص حقیقی که در حمایت از حقوق ، آزادی ها و فعالیت های رسانه ای سابقه درخشانی داشته باشند یا اقدام قابل تحسینی در این خصوص انجام داده باشند عضویت افتخاری اعطا کند. شرایط عضویت،در آینن نامه این قانون تعیین می شود

 

ماده 50. دارندگان مشاغل در قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت،بانک ها و موسسات اعتباری دولتی،شرکت های بیمه دولتیفموسسات و نهادهای عمومی غیرودلتی،موسسات عمومی،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی،و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آناه مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نمی توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام کنند مگر آنکه از شغل یا پست یا سمت خود در نتیجه استعفا یا فسخ قرارداد یا به طرق دیگر،کناره گیری کنند. کارکنان رسانه هایی که در موجب قانون خاص ایجاد شده اند،از مفاد این ماده مستثنی هستند.

 

ماده 51. نحوه احراز شرایط عضویت در سازمان طبق ماده (45) و صدور پروانه و نحوه برگزاری آزمون های مربوط، به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب شورای عالی می رسد.

 

ماده 52. عضویت در سازمان در موارد زیر خاتمه میابد: 

1.     فوت 

2.     استعفا

3.     اخراج از سازمان به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات 

4.     ازدست دادن سایر شرایط عضویت از جمله ترک حرفه روزنامه نگاری و  اشتغال به حرفه دیگر به تشخیص هیئت صدور پراونه روزنامه نگاری

 

ماده54. در صورت عدم پرداخت حق عضویت،محرومیت کیفری از حثوث اجتماعی،عدم صحت شرایط مندرج در ماده (45) یا تعلیق از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای، حق رای و سایر حقوق مربوط به عضویت معلق می شود.

 

بخش دوم:حقوق اعضای سازمان 

ماده 55. روزنامه نگاران داری پروانه عضویت در سازمان علاوه بر حقوق مقرر در سایر قوانین، حسی مورد از حقوق زیر برخوردار هستند:

 

1.     برخورداری از استقلال حرفه ای از جلمه حق جستجو و کسب اخبار و اطلاعات برای انجام وظیفه حرفه ای خود،حق حذف امضایخ ود از مطالب تحریف شده در فرآیند تدوین و تنظیم آن

2.     همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه نگاری به منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادهاا

3.     حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی،حوادث غیرمترقبه،مناسب ها، گردهمایی ها و تظاهرات

4.     برخورداری از امنیت جانی،مالی، عرضی و حرفه ای در حین انجام وظیه روزنامه نگاری

5.     عضویت در انجمن های صنفی و حرفه ای داخلی،منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین مربوط

6.     برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

ماده56. موارد زیر شامل روزنامه نگاران داری پروانه عضویت در سازمان می شود:

1. دعوت به رویدادهای رسمی،مصاحبه ها و نشست های خبری مسئولان و کارگزاران نظام

2.  ارائه تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3. پذیرش آثار روزنامه نگاران در جشنواره های رسانه ای که توسط دستگاه های اجرایی برگزار می شود

4.  رسیدگی به جرایم حرفه ای روزنامه نگاران بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه

فصل چهارم: انتخابات

ماده57. برگزاری انتخابات هیئت مدیره طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی سازمان می رسد.

تبصره. اعضای  هیئت اجرائی و نظارت نمی توانند به عنوان نامزد ثبت نام نمایند.

ماده 58. رئیس هیئت مدیره سازمان نظام رسانه ای مسئول دعوت مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان های استانی خواهد بود. انتخاب هیئت مدیره به صورت الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای که توسط شورای عالی تصویب می شود،برگزار خواهد شد.

تبصره. مسئولیت برگزاری انتخابات در اولین دوره بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

ماده59. هیئت نظار استانی نظارت بر انتخابات مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات است که مرکب از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان، بازرس سازمان  استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان می باشد.

ماده 60. ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر است:

الف. نماینده دادستان کشور

ب. نمایند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج. یکی از نمایندگان رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات به انتخاب آنها

د. یک نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورای عالی

ه. یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی

ماده61. انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام رسانه ای استان های که انتخابات آنها منحل یا توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ابطال گردیهد است، حدااکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و رعایت سایر مواد قانونی انجام می شود.

ماده 62. وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر است:

1.نظارت بر حسن انجام انتخابات استانی و شورای عالی

2. رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب این قانون و آئین نامه اجرایی آن و نیز شکایات نامزدهائی که  صلاحیت آنها به تایید هیئت های نظارت نرسیهد باشد،همچنین  اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هئیت مدیره سازمان استان

3. توقف یا اابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام  انتخابات در چارچوب قانون

4. تایید نهایی صحت انتخابات هیئت مدیره سازمان استان و اعضای شورای عالی سازمان

فصل پنجم: صندوق حمایت

ماده 63. برای حمایت مالی و بیمه ای از اعضای صندوق حمایت از روزنامه نگاران تشکیل می شود. اساسنامه پیشنهادی ظرف سه ماه پی از تشکیل سازمان توسط شورای عالی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

فصل ششم : بودجه سازمان

ماده 64. منابع مالی و اعتبارات سازمان از محل های زیر تامین می شود:

1.     حق عضویت سالانه اعضا؛

2.     هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

3.     کمک های دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی

4.     درآمدهای حاصل از فعالیت های آموزشی،پژوهشی، انتشارات، فعالیت های ترویجی، مشاوره ای و حل و فصل اختلافات در حوزه رسانه

فصل هفتم: سایر موارد

ماده 65. مدیر مسئول، سردبیران و دبیران رسانه ها باید از میان اشخاصی انتخاب شوند که پروانه روزنامه نگاری از سازمان دارند.

ماده66. آیین نامه مواد (12)، (31)؛ (36)، (49)، (51)، (57) و (58) ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام