کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی

طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی (بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/63 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

با توجه به اهمیت و ضرورت روزافزون انطباق نظام اداری و استخدامی با نیازهای روز جامعه و با امعان نظر به رسالت افراد محقق و متخصص و تأثیر خدمات آنان در سازندگی کشور اسلامی و در جهت ارج نهادن به فعالیت های ثمربخش تحقیقاتی و تخصصی افراد طرح ارزشیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی جدید تهیه و تصویب و به پیوست همراه با فرم مربوط ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ابلاغ طرح مذکور مندرجات آن دقیقاً ملاک عمل قرار گیرد. ضمناً فرم های مربوط به ارزشیابی مشاغل در دست تهیه است و متعاقباً ارسال خواهد شد.

معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان

مقدمه:

به تدریج کامل خواهد شد…

تعریف:

مشاغلی که به اعتبار ماهیت وظایف و هدف های سازمانی مربوط، طبع کار آنها مستلزم انجام مطالعات و بررسی های علمی و تخصصی است و تصدی آنها علاوه بر داشتن تحصیلات عالی در یک رشته تخصصی مستلزم داشتن تجارت ممتد و کسب شهرت و کاربرد تخصصی در آن رشته است به عنوان مشاغل تخصصی شناخته می شوند. به عبارت دیگر، مشاغل تخصصی به مشاغلی اطلاق می شود که در تعیین سطح اهمیت و گروه آنها همواره شرایط احراز و اهمیت تخصص شاغل نقش عمده و اساسی را ایفا می کند.

مشاغل این سطوح بر مبنای تأثیرات متقابل نوع کار و شاغل، سطوح مختلف اهمیت را حائز می شوند. بدین معنی که از یک سو ممکن است ماهیت کار داشتن تخصص، خلاقیت، ابتکار و معلومات حرفه ای شاغل را ایجاب نماید و از سوی دیگر میزان تحقق این خصوصیات در انجام وظایف مربوط بستگی به زمینه تحصیلات، شرایط احراز و خصوصیات فردی شاغل داشته باشد در اینگونه مشاغل معمولاً تأثیر شاغل بر شغل به میزان قابل توجهی بیش از مشاغل مشابه در سطح پایین تر است و بازده کار نتیجه مستقیم شرایط احراز و خصوصیات فردی شاغل می باشد.

مراجع ارزیابی:

به تدریج این مطلب کامل خواهد شد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام