مصوبات طرح مهر آفرین

کاربرگ- تشکیل ستاد راهبری به منظور ساماندهی، راهبری، هماهنگی و انسجام بخشی دستگاه های اجرایی کشور استانداری ها برای عملیاتی شدن بسته اختیارات و وظایف تفویضی و سایر احکام تصویب نامه موسوم به طرح مهرآفرین

ستاد راهبری

به منظور ساماندهی، راهبری، هماهنگی و انسجام بخشی دستگاه های اجرایی کشور استانداری ها برای عملیاتی شدن بسته اختیارات و وظایف تفویضی و سایر احکام این تصویب نامه و پیوست آن، «ستاد راهبری» با مسئولیت معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می گردد تا با تمرکز بر فعالیت های ذیل زمینه لازم را برای تحقق مصوبه مذکور فراهم نماید:

الف- ترکیب کمیته:

1- معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (رییس کمیته)

2- معاون حقوقی، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

3- معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت کشور

4- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5- معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

6- رییس امور برنامه ریزی و تأمین منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

7- رییس امور توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

8- رییس امور ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

9- رییس امور دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

10- دو نفر از معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها به انتخاب وزارت کشور

ب- وظایف کمیته:

1- بررسی مسایل و چالش های اجرایی موارد موضوع این تصویب نامه و ارائه پیشنهاد لازم

2- طراحی سیستم های مناسب نظارتی و کنترلی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

3- طراحی و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی برای دستگاه های اجرایی و استانداری ها

4- ارزیابی مستمر از عملکرد سامانه مربوطه و پیش بینی و اتخاذ راه کارهای اصلاحی فنی برای بهینه سازی آن

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام