تعطیلات و مرخصی

تغيير ساعت كاري كاركنان دولت و برگشتن به روال قبل (سال 1392)

تغيير ساعت كاري كاركنان دولت و برگشتن به روال قبل (بخشنامه شماره 11865/92/200 مورخ 27/06/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

با عنایت به استعلام های بعمل آمده از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص ساعات کار ادارت شهر تهران موضوع بخشنامه شماره 1445/200 مورخ 28/1/1390 این معاونت، همچنین پیرو گزارش های مراجع قانونی ذی ربط من جمله تاکید دیوان محسبات کشور طی نامه شماره 60/40000مورخ 3/2/1390 در مورد رعایت مفاد ماده 87 قانون مـدیریت خدمـات کشوری و تبصره های آن به اطلاع می رساند، موضوع بخشنامه یاد شده مربوط به شرایط بحرانی و اضطرار در هوای شهر تهران بوده و اجرای این مصوبه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده 87 قانون مدیریـت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت محترم وزیران با موضوع ساعات آغاز به کار ادارات ومشاغل در شهر تهران در سقف 44 ساعت در هفته تنظیم و اجرا نمایند.

بدیهی است چنانچه در هر زمان شرایط بحران و اضطرار از سوی مراجع و مقامات ذیربط اعلام گردد، موضوع جهت تغییر در ساعات اداری به دستگاه های اجرایی اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام