آزمون تعیین صلاحیت
تعطیلات و مرخصیمقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

قانون خدمت نیمه وقت بانوان

قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲)

قانون خدمت نیمه وقت بانوان

ماده واحده- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام است‌، می‌توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسؤول خدمت ‌آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.

مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطا پایه و ارتقا گروه و مرخصی به موجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید مشخص خواهد گردید.

تبصره- به دستگاههای موضوع این قانون اجازه داده می‌شود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود وموافقت بالاترین مقام مسؤول‌، همچنین بتوانند به جای نیمه وقت‌، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه دهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام