کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

نحوه حضور کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی تا 15 فروردین 1399

نحوه حضور کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی تا 15 فروردین 1399 (بخشنامه شماره 1235 مورخ 5/1/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

بند (10) مصوبه مورخ 5/1/1399 ستاد ملی مدیریت کرونا که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:


10- با توجه به ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی در عین کاهش تردد و تجمع، با تشخیص وزرا، رؤسای سازمان‌ها و مدیران در کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و بیمه‌ها به گونه‌ای عمل شود که حداقل یک سوم نیروها به طریق شیفت بندی تا 15 فروردین در محل کار حضور یابند و بقیه به صورت دورکاری به خدمات خود ادامه دهند یا به آنان مرخصی اعطا شود.


لازم است وزرا و رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ نماینده تا ضمن تعیین و اعلام عناوین خدمات عمومی ضروری حوزه مسئولیت دستگاه خود، نسبت به شیفت بندی کارکنان جهت انجام وظایف به نحوی اقدام گردد که خدمات عمومی ضروری با حضور روزانه حداقل یک سوم کارکنان ارائه و تعداد کارکنان حاضر در محیط های اداری از طریق نوبت بندی و اعطای مرخصی و یا انجام دورکاری به میزان تا دو سوم کاهش یابند. مرخصی موضوع این بخشنامه جزء مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نخواهد شد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام