کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

قانون اعطاء مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند

قانون اعطاء مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند

‌قانون اعطاء مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسران آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام‌ می‌شوند

‌ماده واحده- مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵‌و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه و‌همچنین مستخدمین مؤسسات و شرکت‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و مؤسساتی که‌شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات بیمه و به طور کلی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‌و مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به مؤسسات فوق‌الذکر که همسر آنان به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند، می‌توانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت مأموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

‌موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام‌کننده مأمور و تعیین مدت مأموریت مستخدم، به عمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این ‌قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۶.۹.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام