کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

بخشنامه دورکاری و کاهش حضور کارکنان در مناطق قرمز، نارنجی و زرد

دورکاری و کاهش حضور کارکنان در سراسر کشور در مناطق با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد هشدار کرونا (بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور (به استثنای نیروهای مسلح)

در اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور» مصوب چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ادارات مرکز و استان‌ها و شهرستان‌ها در هر یک از شرایط سه‌گانه هشدار به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- تعاریف:

الف- خدمات ضروری: به آن دسته از خدمات دستگاه‌های اجرایی اطلاق می‌شود که مستقیما در زندگی روزمره شهروندان و یا انجام فعالیت ها یا ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی دیگر تأثیر گذار بوده و ارائه آنها قابل تعطیل نیست. از قبیل خدمات مرتبط با مشاغل گروه یک در بخش دولتی، خدمات آب، برق، گاز، خدمات درمانی و سلامت، تأمین کالاهای ضروری، امور بانکی، خدمات پست، خدمات ارتباطی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، نظارت بر بازار و نظائر آنها.

تبصره- فهرست خدمات ضروری هر یک از دستگاه‌های اجرایی توسط بالاترین مقام دستگاه تعیین و ابلاغ و یک نسخه از آن به سازمان اداری و استخدامی کشور و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه خواهد شد.

ب- خدمات عادی: به آن دسته از خدمات دستگاه های اجرایی اطلاق می شود که عدم ارائه موقت آنها تأثیر جدی در زندگی عموم شهروندان نداشته و می‌توان ارائه آنها را به زمان دیگری در آینده نزدیک موکول کرد.

ج- شرایط هشدار: یکی از وضعیت‌های «زرد»، «نارنجی» و «قرمز» از نظر میزان فراگیری و شیوع ویروس کووید (۱۹) می‌باشد که بر اساس ضوابط مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و به صورت هفتگی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هر یک از شهرها اعلام می‌گردد.

۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح تقسیمات کشوری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که در وضعیت های سه‌گانه شرایط هشدار، در ارائه خدمات ضروری آنها به شهروندان و سایر ادارات؛ خلل و وقفه‌ای ایجاد نگردد و شهروندان در استفاده از خدمات ضروری با مشکل و یا عدم دسترسی مواجه نشوند.

۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند با استفاده از سامانه‌ها و امکانات ایجاد شده دولت الکترونیک ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی شهروندان به کلیه خدمات خود را از طریق سامانه‌های الکترونیکی فراهم کنند. در این رابطه لازم است ضمن سرعت بخشیدن به تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه دولت الکترونیک هر دستگاه زمینه و امکان دسترسی شهروندان به سامانه‌های ارائه خدمات را به صورت فراگیر و در اسرع وقت فراهم نماید.

۴- به منظور کاهش ترددهای شهروندان و کارکنان دولت در شرایط وضوعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات در هر یک از وضعیت های اعلامی از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا در ادارات شهرها به شرح زیر خواهد بود:

۱- وضعیت «زرد»:

۱/۱- کارکنان ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰% (صد درصد) ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد.

۲/۱- در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۲/۳ (دو سوم) کارکنان انجام خواهد شد.

۲- وضعیت «نارنجی»:

۱/۲- ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سطح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا ۱/۳ (یک سوم) کارکنان خود اقدام نمایند.

۲/۲- در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۵۰% (پنجاه درصد) کارکنان انجام خواهد شد.

۳- وضعیت «قرمز»:

۱/۳- دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا ۵۰% (پنجاه درصد) کارکنان خود اقدام نمایند، مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری به وجود نیاید.

۲/۳- در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداکثر ۳/۱ (یک سوم) کارکنان انجام خواهد شد.

۳/۳- کلیه مراکز آموزشی (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و…) به طور کامل تعطیل و صرفاً کارکنانی که حفاظت فیزیکی و حفاظت تأسیسات و سامانه‌های الکترونیکی ضروری باشند، حضور خواهند یافت.

۵- مدیران و مسئولان ادارات در سطح شهرها موظفند تا پایان هفته جاری  ضمن ایجاد آمادگی برای ارائه خدمات ضروری انجام مأموریت‌های اصلی،برنامه‌ریزی لازم برای نوبت‌بندی کارکنان خود را برای هر یک از وضعیت‌های سه‌گانه هشدار انجام و  با اعلام شرایط هشدار و تعیین وضعیت شهر از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا، نسبت به کاهش و تنظیم حضور کارکنان متناسب با وضعیت اعلام شده اقدام نمایند. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا در سطح ملی و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مسئولیت نظارت بر این موضوع در سطح شهرها را برعهده خواهند داشت.

۶- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که زیرساخت‌های لازم برای انجام وظایف کارکنان از منزل(دورکاری) را ایجاد کرده‌اند، می‌توانند از خدامات دورکاری کاکنان خود استفاده نمایند. بدیهی است که دورکاری به معنی انجام وظایف کارکنان از طریق زیرساخت‌های ایجاد شده و از زاه دور می باشد. و در این رابطه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با قید فوریت و اولویت نسبت به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام وظایف کارکنان به صورت دورکاری برنامه‌ریزی و اقدام نمایند به نحوی که عدم حضور کارکنان در وضعیت‌های هشدار در محل کار به انجام وظایف و مأموریت‌های اصلی دستگاه و ارائه خدمات به شهروندان لطمه‌ای وارد نکند.

۷-در کلیه وضعیت‌های سه‌گانه شرایط هشدار،ماموریت های اداری غیرضرور لغو می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی موظفند از اعزام کارکنان خود به مأموریت‌های اداری غیرضرور خودداری کنند. مأموریت‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر در وضعیت‌های «زرد» و «نارنجی» صرفاً با تأیید بالاترین مقام مجاز در سطح استان و مأموریت‌های ضروری در سطح ملی صرفاً با تایید مقام مجاز در سطح ملی قابل انجام است.

۸-برگزاری جلسات اداری با رعایت پروتکل‌ها و الزامات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی از جمله شرایط محل جلسه و فضای مورد نیاز برای هر یک از شرکت‌کنندگان و با رعایت محدودیت‌های زیر قابل انجام است:

۱/۸- تعداد شرکت کنندگان در وضعیت «زرد» حداکثر۳۰ نفر

۲/۸- تعداد شرکت کنندگان جلسات در وضعیت «نارنجی» حداکثر ۲۰ نفر

۳/۸- تعداد شرکت کنندگان جلسات در وضعیت «قرمز» حداکثر ۱۵ نفر

۹- دستگاه‌های اجرایی در نوبت‌بندی کارکنان براساس بند (۴) این بخشنامه لازم است موارد زیر را توجه کنند:

۱/۹- حفاظت از اماکن و ساختمان‌های اداری و نگهداری تأسیسات برای جلوگیری از حوادث احتمالی در اولویت خواهدبود.

۲/۹- محدودیت های حضور کارکنان موضوع ماده (۴) این بخشنامه صرفا در مورد کارکنان شاغل ادارات شهرها و متناسب با وضعیت هشدار اعلام شده قابل اعمال خواهد بود و کارکنان ارائه دهنده خدمات در مراکز روستایی مانند خانه‌های بهداشت روستایی، مراکز خدمات جهاد کشاورزی، محیط‌‌بانی‌ها و نظائر آنها و نیز مراکز و تأسیسات واقع در بیرون شهرها مانند تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، راهداری، ایستگاه‌های تنظیم فشار گاز و برق و نظائر آنها وظایف خود را کما فی السابق انجام خواهند داد.

۱۰- با تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف که ضوابط و تکالیف ابلاغی موضوع این بخشنامه را رعایت ننمایند براساس بند (۱) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) برخورد خواهد شد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

همچنین ببینید: فهرست مناطق وضعیت قرمز، نارنجی و زرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام