کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فصل پنجم لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «فنآوری اطلاعات و خدمات اداری» (بندهای 22 تا 25 لایحه)

هفتمین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فصل پنجم لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «فنآوری اطلاعات و خدمات اداری» (بندهای 22 تا 25 لایحه)

چکیده:

گزارش حاضر با هدف بررسی فصل پنجم لایحه «اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» تدوین شده است. در این گزارش بندهای «22» تا «25» لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. این بندهای لایحه متناظر با مواد «فصل پنجم- فنآوری اطلاعات و خدمات اداری» از قانون مدیریت خدمات کشوری است. فصل مذکور به چارچوب‌های قانونی اجرای دولت الکترونیک و بهره‌مندی از مزایای آن در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌پردازد. تغییرات لایحه نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری نشان از تغییر در سیاست‌گذاری و راهبری اجرای دولت الکترونیک در کشور دارد.

در این گزارش، احکام فصل پنجم لایحه و قانون مدیریت خدمات کشوری با بهره‌گیری از نظرات خبرگان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل‌ها و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. محورهای مختلف پیشنهادها به بلوغ الکترونیکی فرآیندهای مورد عمل دستگاه‌ها، بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی غیردولتی، صرفه‌جو و بهره‌برداری مناسب از ساختمان‌ها و فضاهای اداری و مسئولیت‌ها در موضوع دولت الکترونیک معطوف است.

 دانلود متن کامل گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام