کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاح آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات بعدی (سال 1383)

اصلاح آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران (تصویب‌نامه شماره 52263/ت30119هـ مورخ 15/9/1383 هیئت وزیران)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.11 بنا به پیشنهاد شماره 5403.1.3.34 مورخ 1382.11.5 وزارت کشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:

آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران‌، موضوع تصویبنامه شماره 251/ت‌111هـ مورخ 1370.4.1 و  اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر به عنوان تبصره‌های (7) ، (8) و (9) به ماده (1) اضافه می‌شوند:

“تبصره 7- افرادی که از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات‌عمومی غیردولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- به صورت مأمور سمت شهردار را تصدی می‌کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل آنها از مجموع حقوق وفوق‌العاده‌هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده‌اند کمتر شود، تفاوت این دو مبلغ رابه عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد. هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده‌های این‌مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یادشده کسر خواهد شد.

تبصره 8- افرادی که با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، موضوع تصویبنامه شماره .39956ت‌18369هـ مورخ 1377.6.18 عهده‌دار تصدی سمت شهردار در شهرداری‌های درجه یک (1) تا پنج (5) می‌شوند و در شمول تبصره (7) قرار ندارند، درصورتی که مدارک‌تحصیلی آنها بالاتر از کارشناسی باشد گروه ورودی آنها در جدول موضوع ماده (1) این آیین‌نامه برای‌کارشناسی ارشد یک گروه و برای دکتری دو گروه علاوه بر گروههای مندرج در جدول یادشده تعیین می‌شود.

تبصره 9- هرگونه مصوبه‌، دستورالعمل‌، بخشنامه‌، آیین‌نامه و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول‌ قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (به استثنای موارد پیش‌بینی شده دراین آیین‌نامه‌) تصویب یا در نظر گرفته شود از جمله پرداخت اضافه‌کار، با تأیید استاندار و با تأمین اعتبار دربودجه شهرداری‌، برای شهرداران قابل اجرا خواهد بود.”

2 – در بند “ج‌” ماده (2) عبارت “درهرصورت فوق‌العاده عمران سالانه شهردار نباید از دو برابر مجموع‌حقوق مبنای سالانه او بیشتر باشد”، به عبارت‌ “در هر صورت فوق‌العاده عمران سالانه شهردار نباید از دوبرابر مجموع حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و افزایش سنواتی سالانه او بیشتر باشد” اصلاح می‌شود.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام