کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

نحوه تعیین و پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های مرتبط با وظایف شهرداری‌ها

نحوه تعیین و پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های مصرح در قوانین مرتبط با وظایف شهرداری‌ها (بخشنامه شماره 128225 مورخ 17/7/1397 وزارت کشور)

استانداران محترم سراسر کشور

بر اساس بند (9) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) و ماده (22) آیین‌نامه مالی شهرداران (مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن)، به منظور وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های موضوعه، مصرح در قوانین و مقررات، اعم از نمایندگان شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌ها، چارچوب کلی و ضوابط تعیین حق‌الجلسه به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده (1): عناوین کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌های موضوع قانون شهرداری (مصوب 11/4/1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به شرح جدول پیوست این بخشنامه می‌باشد. چنانچه در قوانین و مقرراتی که از این پس تصویب می‌شود، کمیسیون، شورا، کارگروه و یا هیأتی پیش‌بینی شود نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه اعضای آن‌ها در چارچوب ضوابط این بخشنامه خواهد بود.

ماده (2): در مواردی که به تصریح قوانین، عضویت شهردار، نمایندگان شهرداری، نمایندگان استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر در کمیسیون‌های مندرج در جدول این بخشنامه پیش‌بینی شده است، شهردار، معاونان، مدیران و یا سایر کارکنان شهرداری با وضعیت استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی، نمایندگان استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر حداکثر اجازه عضویت در دو مورد از کمیسیون‎ها، شوراها و هیأت‌های موضوع ماده (1) این بخشنامه را در سطح استان، دارند.

تبصره: در شرایط خاص با تشخیص استاندار اجازه عضویت موضوع ماده فوق قابل افزایش است.

ماده (3): پرداخت حق‌الزحمه برای شرکت مستخدمان شهرداری در کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌های ماده (1) این بخشنامه، مشروط بر آنکه امور راجع به آنها علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم و در غیر از ساعات اداری تشکیل شود، امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده (4): به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه، میزان حق‌الجلسات اعضای کمیسیونها، شوراها و هیأت‎های موضوع ماده (1) این بخشنامه، اعم از اعضاء و نمایندگان منتخب شورای اسلامی شهر، نمایندگان استانداری، شهردار و نمایندگان شهرداری و همچنین نمایندگان سایر دستگاه‌های عضو به شرح زیر تعیین می‌شود:

جدول

تبصره (1): شهرداری‌ها موظفند در هنگام تدوین بودجه سالانه، موارد را مطابق با مفاد این بخشنامه پیشنهاد و به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارائه نمایند.

تبصره (2): تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه سالانه کشور، قابل پیش‌بینی است.

تبصره (3): حق‌الجلسه اعضای شورای اداری و اسخدامی، موضوع ردیف 12 جدول پیوست این بخشنامه، به ازای هر جلسه (یک ساعت و نیم) یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان رسمی و دارای شرایط مشابه شهرداری مرکز استان می‌باشد.

ماده (5): پرداخت حق‌الجلسات موضوع این بخشنامه منوط به تشکیل جلسات وفق موازین قانونی و صرفاً با حضور اعضاء در جلسات می‌باشد.

ماده (6): پرداخت هر گونه وجهی خارج از ضوابط این بخشنامه مانند حق تلاش، پاداش، هدایا و عناوین مشابه برای اعضاء ممنوع است.

ماده (7): در صورت لزوم دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تخصصی با رعایت کلیات این بخشنامه، توسط حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام