کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل پرداخت فوق العاده مناطق مناطق كمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا

دستورالعمل پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا (بخشنامه ۱۷۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۷/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

در اجرای مصوبه شماره ۷۵۲/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران میزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به شرح جداول زیر می‌باشد:

۱- کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۲۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب محرومیت محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) و بر اساس جدول زیر بهره‌مند می‌گردند.

جدول مناطق کمتر توسعه یافته

ردیف سطح مشاغل ضریب ۵ ضریب ۶ ضریب ۷ ضریب ۸ ضریب ۹
۱ مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر ۹% ۱۲% ۱۵% ۱۸% ۲۵%
۲ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی ۶% ۹% ۱۱% ۱۵% ۲۰%

تبصره- چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستان‌های موضوع فهرست پیوست به شهر تبدیل شوند، ضریب مربوط، سالانه یک واحد کاهش می‌یابد تا به ترتیب و در نهایت حذف گردد.

۲- کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق‌العاده بدی آب و هوا با توجه به درجه‌بندی آب و هوای محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) و بر اساس جدول زیر بهره‌مند می‌گردند.

جدول بدی آب و هوا

ردیف سطح مشاغل درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳ درجه ۴
۱ مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۰% ۱۲% ۱۶% ۲۵%
۲ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی ۸% ۱۰% ۱۴% ۲۰%

تبصره ۱- در هر حال مجموع درصدهای جداول فوق بابت تعیین و برقراری فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا از سقف (۲۵٪) امتیاز حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) برای هر کارمند تجاوز نخواهد گردید.

تبصره ۲- فوق‌العاده‌های مذکور صرفا به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در مناطق مندرج در فهرست مربوط اشتغال داشته باشند، تعلق می‌گیرد.

لطف‌الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شناسنامه قانون- این بخشنامه به موجب مصوبه ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران لغو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام