کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

ابطال دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

ابطال بند ۳ از ماده ۳ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و الزام به تقلیل ساعت کاری مراقب سلامت (مربی بهداشت) از ۳۰ ساعت به ۲۴ ساعت (رأی شماره ۳۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶

هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۵/۱۶۷

دادنامه : ۳۳

تاریخ : ۳۱/۲/۹۶

* شاکی : خانم مریم منصوری جهرمی و دیگران

* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

* مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ از ماده ۳ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و الزام به تقلیل ساعت کاری از ۳۰ ساعت به ۲۴ ساعت

* متن مقرره مورد شکایت

دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور (موضوع مصوبه شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)

ماده ۳: خدمت تمام وقت متصدیان مشاغل مندرج در طرح مذکور به شرح زیر تعیین می گردد:

۳- مراقب سلامت (مربی بهداشت) ۳۰ ساعت در هفته

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شکات به موجب لایحه رفع نقص شکایت خود را بدین شرح بیان کرده‌اند : در ذیل تبصره ۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین آمده است: «میزان حقوق و مزایا ، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد، لذا ما مربیان بهداشت که بر اساس مصوبه مورد شکایت ملزم به ۳۰ ساعت کار در هفته در مدارس شده‌ایم، در حالی که حقوق و مزایای ما بر اساس ۲۴ ساعت پرداخت می‌گردد، خواستار تقلیل ساعت کار خود از ۳۰ ساعت به ۲۴ ساعت هستیم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

از سازمان اداری و استخدامی کشور پاسخی واصل نشده است. وزارت آموزش و پرورش (که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت نبوده است) اقدام به ارسال لایحه ای نموده است و حسب آن اعلام کرده است: درخواست تقلیل ساعت کاری خارج از حدود صلاحیت هیأت عمومی است. به موجب تبصره ۱ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد که مرجع تصویب آن شورای توسعه مدیریت می‌باشد. این شورا به موجب مصوبه مورد شکایت ساعات تدریس مراقب سلامت (مربی بهداشت) را ۳۰ ساعت در هفته تعیین کرده است. وفق مصوبات هیأت وزیران نیز ساعت کار مراقبان ۳۰ ساعت در هفته می باشد و این افراد از مزایای رسته آموزشی و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان بهره‌مند خواهند شد. میزان ساعات تدریس بر اساس شرایط و مقتضیات مختص مربوط تعیین گردیده و تغییر در ساعات تدریس فاقد توجیه کارشناسی و قانونی خواهد بود.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان از ساعات موظف در طرح طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد و با توجه به اینکه حسب مصوبه مورد شکایت، مرجع مربوط میزان خدمت مراقبان سلامت (مربیان بهداشت) را با توجه به شرایط و ملاحظات مربوط ۳۰ ساعت در هفته تعیین کرده است و با عنایت به اینکه ماده استنادی شکات (عبارت ذیل تبصره ۱ ماده ۸۷) ناظر به تقلیل ساعت کارمندان بوده است و منصرف از وضعیت شکات می‌باشد و بر این اساس مصوبه مورد شکایت مغایرتی با این ماده ندارد، فلذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی‌باشد، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام