کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395 (تصویبنامه شماره 53464/ت54617هـ مورخ 2/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه 26/4/1398 به پیشنهاد شماره 93355 مورخ 28/5/1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (38) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

 

 

 

خبر مورخ 26 تیر 1398

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تصویب شد

هیئت وزیران در جلسه امروز خود که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نحوه صدور مجوز تأسیس و راه اندازی و نیز نحوه نظارت و امور آموزشی، اداری و مالی، از جمله مواد مندرج در آیین نامه مذکور به شمار می رود.

خبر مورخ 9 اردیبهشت 1397

طبق تبصره (2) ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارایه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می باشد. در همین راستا آیین نامه اجرایی تبصره فوق جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی –مصوب 14/09/1395 مجلس شورای اسلامی- در تاریخ 15/10/1395 از سوی رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده (2) قانون مورد اشاره “مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیر دولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی، شرکت تعاونی آموزشی، نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) یا مشارکت آن ها با دولت، مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون، تأسیس و اداره می شود.”

طبق تبصره (2) ماده فوق “تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارایه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می باشد. آیین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.”

لذا در همین راستا وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی مورد اشاره را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.

شناسنامه قانون | 52 676

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام