کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

نحوه احتساب سابقه خدمت غیررسمی معلمان حق التدریس که به استخدام دولت درآمده اند

نحوه احتساب سابقه خدمت تمام وقت غیررسمی معلمان حق التدریس که به استخدام دولت درآمده اند (بخشنامه شماره 12/710 مورخ 30/3/1397 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان

معاونت/ سازمان/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره 17/710 مورخ 8/11/1396 بدین وسیله تصویر نامه شماره 9757/35716 مورخ 4/2/1397 معاون محترم حقوقی رییس جمهور در ارتباط با اختلاف نظر وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه اعمال ماده (85) قانون استخدام کشوری در خصوص چگونگی محاسبه سنوات خدمت تمام وقت معلمان حق التدریس که به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده اند، به پیوست ارسال می گردد.

به استناد نظریه معاون محترم حقوقی رییس جمهور «ملاک محاسبه سابقه خدمت تمام وقت غیررسمی معلمان حق التدریس که به استخدام دولت درامده اند طبق تبصره (2) ماده (85) قانون استخدام کشوری کماکان اولین حقوق رسمی است که به آنان تعلق گرفته و صرفاً به جای 8.5 درصد باید 9% اولین حقوق رسمی در بدو خدمت رسمی که به آنان تعلق می گیرد محاسبه و دریافت شود».

با عنایت به این که نظریه معاون محترم حقوقی در اختلاف بین دستگاه های دولتی لازم الاجرا می باشد، ضرورت دارد در اسرع وقت افراد ذی نفع را اعم از اینکه در حالت اشتغال یا مرخصی بدون حقوق باشند مطلع و مفاد بخشنامه به آنان ابلاغ گردد و در کوتاه ترین زمان برای تعیین بدهی ایام خدمت غیررسمی حق التدریس تمام وقت اقدام شده و نتیجه را به اداره کل امور اداری و تشکیلات اعلام دارند.

ضمناً مطابق نظریه شماره 200/194243/230/1000 مورخ 10/2/1397 معاون محترم حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، رأی شماره 148 مورخ 23/3/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معلمین حق التدریس تمام وقتی که در دایره شمول ماده (151) قانون استخدام کشوری قرار دارند را شامل نمی گردد.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره 9757/35716 مورخ 4/2/1397

جناب آقای دکتر بطحایی- وزیر محترم آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر ربیعی- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام؛

در خصوص نامه شماره 245316/140 مورخ 27/12/1396 وزیر محترم آموزش و پرورش راجع به اختلاف نظر وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه اعمال ماده (85) قانون استخدام کشوری در مورد چگونگی محاسبه سنوات خدمت معلمان حق التدریس تمام وقت و میزان پرداخت کسور آن با توجه به رأی وحدت رویه شماره 148 مورخ 23/3/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دستورالعمل شماره 72639/8442 مورخ 7/4/1388 که به امضای وزرای محترم آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و رییس سازمان تأمین اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور رسیده و سایر قوانین و مقررات، اعلام می دارد:

نظر به اینکه ماده (85) قانون استخدام کشوری مقرر می دارد:

«ماده 85 قانون استخدام کشوری- آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی تلقی می گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.

تبصره 1- مستخدم موضوع این ماده می تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در اینصورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده 79 او بر اساس یک چهلم حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل ضربدر سنوات خدمت غیررسمی بعلاوه یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی مستخدم محاسبه می شود که بعلاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به 30 سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

تبصره 2- مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی موضوع این ماده را بر مبنای 8/5 درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه 1347 به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 31/3/1345 به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.»

و مطابق ماده (151) قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت محسوب شده و مشمول ماده (85) و تبصره های ان است.

با توجه به اینکه در مورد نحوه احتساب و سابقه خدمت تمام وقت غیررسمی کارمندانی که به استخدام رسمی درآمده اند حکمی مغایر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مربوط منظور نشده و صرفاً درصد کسور بازنشستگی طبق ماده (12) قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان از 8/5 درصد به 9% اصلاح گردیده، لذا مطابق ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری مواد مذکور قانون استخدام کشوری لغو نگردیده و کماکان معتبر است.

از طرفی رأی وحدت رویه شماره 148 مورخ 22/2/1393 دیوان عدالت اداری ناظر به معلمان حق التدریس است که مشول نظام حمایتی خاصی نمی باشند حال آنکه برای معلمان حق التدریس تمام وقت که به استخدام رسمی درآمده اند در مورد سابقه و کسور، حکم خاصی در ماده (85) قانون استخدام کشوری و تبصره های آن منظور شده، همچنین دستورالعمل شماره 72639/8442 مورخ 7/4/1388 حکمی در مورد سابقه خدمت غیررسمی کارمندانی که به استخدام رسمی درآمده اند ندارد. به خصوص که دستورالعمل یاد شده با توجه به تعریف افراد مشمول در بند «1-1» آن ناظر به افرادی که به استخدام درآمده اند نمی باشد.

علیهذا ملاک محاسبه سابقه خدمت تمام وقت غررسمی معلمان حق التدریس که به استخدام دولت درآمده اند، طبق تبصره (2) ماده (85) قانون استخدامی کماکان اولین حقوق رسمی است که به آنان تعلق گرفته و صرفاً به جای 8/5 درصد باید 9% اولین حقوق رسمی در بدو خدمت رسمی که به آنان تعلق می گیرد محاسه و دریافت شود.ش

لعیا جنیدی- معاون حقوقی رییس جمهور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام