کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

طرح معلم تمام وقت (اضافه تدریس معلمان)

بخشنامه اضافه تدریس معلمان (طرح معلم تمام وقت) (بخشنامه شماره 223555 مورخ 3/11/1397 وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان …

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 551424 مورخ 9/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می شود و اعلام می دارد؛ شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 27/6/1397 به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش 6 ساعت تدریس موظف شاغلین مشاغل «دبیر و هنرآموز با 30 ساعت تدریس در هفته» با  پرداخت هفده و نیم (17.5%) درصد فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تصویب نامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران موافقت نموده، مقتضی است مراتب ذیل مد نظر قرار گیرد:

1- بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، ساعات موظف هفتگی دبیران و هنرآموزان کماکان 24 ساعت در هفته است.

2- دبیران و هنرآموزانی که تمایل دارند برای ساعت تدریس اضافی و جبران حق الزحمه، به جای دریافت وجوه حق التدریس از فوق العاده ویژه مورد اشاره استفاده نمایند، مشمول 30 ساعت تدریس در هفته خواهند شد و به منظور جبران خدمات آنان، هفده و نیم درصد (17.5%) فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی آنها برقرار می گردد.

3- به دلیل اختیاری بودن موضوع، معلمانی که از فوق العاده مذکور استفاده نمی نمایند، جبران حق الزحمه آنان کماکان با پرداخت حق التدریس انجام می پذیرد.

4- فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و سایر پرداخت های قانونی مربوط نیز قابل محاسبه است.

5- دبیران و هنرآموزان متقاضی برخورداری از فوق العاده ویژه مذکور، می بایست حداقل 5 سال امکان ادامه خدمت تا رسیدن به شرایط بازنشستگی تکلیفی موضوع تبصره های 2 و 3 ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند.

6- دبیران و هنرآموزانی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور با داشتن 20 سال سابقه تدریس با مدیریت یا معاونت یا رسیدن به سن پنجاه سالگی، مشمول 4 ساعت تقلیل تدریس هفتگی شده یا می شوند، چنانچه به میزان 30 ساعت در هفته به امر تدریس اشتغال داشته باشند، برخورداری آنان در صورت تمایل از فوق العاده ویژه بلامانع است.

7- جبران تدریس بیش از 6 ساعت یا کمتر از آن در هفته کماکان به صورت حق التدریس قابل پرداخت خواهد بود.

8- این شیوه نامه از تاریخ 1/7/1397 قابل اجراست.

سید محمد بطحایی- وزیر آموزش و پرورش

نامه شماره 551434 مورخ 9/10/1397

برادر ارجمند جناب آقای بطحایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

عطف به نامه های شماره 115336 مورخ 14/6/1397 و شماره 148344 مورخ 23/7/1397 در خصوص درخواست برقراری فوق العاده ویژه برای مشاغل “دبیر و هنرآموزی 30 ساعت تدریس در هفته” به استحضار می رساند:

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 27/6/1397، به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش 6 ساعت تدریس موظف شاغلین مشاغل “دبیر و هنرآموزی 30 ساعت تدریس در هفته” با پرداخت هفده و نیم (17.5%) درصد فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران به شاغلین مشاعل مزبور موافقت نمود.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مطلب مرتبط: 

– اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور

دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام