کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش سال تحصیلی 1400-99

برنامه توسعه سنواتی و ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش سال تحصیلی 1400-99 (بخشنامه شماره 2/710 مورخ 19/1/99 وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان…

با سلام و احترام

در راستای تحقق سیاست‌های کمی و کیفی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش که با تکیه بر ساماندهی بهینه منابع انسانی، ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را مدنظر قرار داده  وبه منظور تمهید مقدمات برای شروع سال تحصیلی 1400-99، بدین وسیله شیوه نامه “برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل اموزشی و تربیتی در استان ها و مناطق” که با مساعی و همکاری حوزه های ذیربط ستادی و استانی تدوین شده است، به منظور اجرا ابلاغ می گردد. 

ضمن تأکید بر اجرای شایسته این شیوه نامه انتظار می رود نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد.

1- مسئولیت اجرای مفاد مندرج در شیوه نامه بر عهده مدیر آموزش و پرورش استان می باشد.

2- راهبری برنامه ها پس از تصویب در کارگروه توسعه مدیریت استان بر عهده حوزه منابع انسانی می باشد.

3- نظارت و ارزیابی برنامه در ستاد توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع صورت خواهد پذیرفت.

محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

شناسنامه قانون | 44 321

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام