کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 128465/ت55318هـ مورخ 7/10/1398 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه 4/10/1398 به پیشنهاد شماره 1753 مورخ 15/1/1397 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (پ) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- تجهیزات و امکانات: تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اعم از بخشی از یک ساختمان دایر یا یک ساختمان مستقل برای انجام فعالیت‌های موظف روزانه اداری

2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش

3- نیروی انسانی: مستخدمان رسمی و پیمانی وزارت

4- سازمان: سازمان دانش آموزی

5- اتحادیه: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

6- بسیج: بسیج دانش آموزی

ماده 2- وزارت با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوط از طریق مأموریت، نیروی انسانی مورد نیاز سازمان، اتحادیه و بسیج را تأمین می‌نماید.

تبصره- نیروهای مأمور از آخرین حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی قبل از مأموریت برخوردار می‌شوند.

ماده 3- تجهیزات مورد نیاز سازمان، اتحادیه و بسیج در حدود امکانات، از سوی وزارت تأمین خواهد شد.

ماده 4- وزارت می‌تواند در هر استان حق استفاده از اردوگاه، کانون یا سالن ورزشی متعلق به خود را برای فعالیت‌های اردویی، فرهنگی، هنری و ورزشی دانش‌آموزان، با رعایت قوانین و مقررات در قالب تفاهم‌نامه واگذار نماید.

ماده 5- در طول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده مراجع موضوع این آیین‌نامه از امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی وزارت، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مطالب مرتبط:

– آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام خیرین (تصویب‌نامه شماره 33934/ت54690هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام