کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

ادامه اشتراک در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا و مرخصی بدون حقوق در صندوق بازنشستگی

ادامه اشتراک در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا و مرخصی بدون حقوق در صندوق بازنشستگی (بخشنامه شماره ۳۱/۷۱۰ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ سازمان/ مرکز/ اداره کل/ دفتر…

با سلام و احترام

تصویر نامه شماره ۹۸۷۳/ص/۲۱۰ مورخ ۱۲/۶/۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری به انضمام دستورالعمل نحوه اجرایی بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص ادامه اشتراک در حالت‌های بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق به پیوست ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید؛ هنگام صدور احکام کارگزینی مرخصی بدون حقوق، بازخرید خدمت، اخراج، استعفا و یا انتقال برای کارکنان تابعه، مراتب به نحو مقتضی به ذینفع اطلاع رسانی گردد تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حفظ رابطه اشتراکی خود با صندوق مذکور استفاده نمایند.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام