کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد سال 1393 دستگاه های اجرایی استان

ارزیابی عملکرد سال 1393 دستگاه های اجرایی استان (بخشنامه شماره 1572/93/200 مورخ 10/02/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به استانداری های سراسر کشور

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (در اجرای بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره 4225/44327 هیأت وزیران، مورخ 14/1/1389) و پیرو ابلاغ برنامه عملیاتی سال 1393 دستگاه های اجرایی استان تحت عنوان 30 برنامه برای 50 دستگاه استانی (50×30) از سوی وزیر محترم کشور و این معاونت، موضوع بخشنامه شماره 1227/93/200 مورخ 3/2/1393، به پیوست شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های استان مبتنی بر برنامه مزبور، جهت اجرا در سطح استان ابلاغ می گردد.

مقتضی است ضمن ابلاغ شاخص های پیوست به کلیه دستگاه های اجرایی استان، گزارش عملکرد هر یک از دستگاه ها در مقاطع چهار ماهه (1/5/1393؛ 1/9/1393 و 27/12/1393) از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت با رعایت موارد ذیل، به این معاونت ارسال شود تا نتیجه گزارش هر استان به تفکیک در شورای عالی اداری مطرح گردد.

1- ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد به تمام دستگاه های اجرایی استان توسط استانداران محترم، حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت ماه.

2- ابلاغ شاخص های اختصاصی دستگاه ها که با مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی استان و معاونت های برنامه ریزی و توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بر اساس اسناد مربوط تنظیم می گردد؛ از جانب استانداران محترم، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه.

توضیح: شاخص های اختصاصی باید با توجه به سند برنامه توسعه استان، سایر برنامه های توسعه ای، برش استانی شاخص های ملی و … هر دستگاه تهیه شوند.

3- برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری برای مدیران کل و مسئولین ذی‌ربط دستگاه های استانی به منظور آشنایی با برنامه ها، شاخص ها و فرایند انجام کار، حداکثر تا پایان خرداد ماه

4- دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی استان و مستندات لازم از طریق سامانه مدیریت عملکرد مستقر در استانداری، حداقل یک ماه قبل از زمان های مقرر  در صدر بخشنامه

5- بررسی و تعیین امتیاز عملکرد دستگاه ها از طریق تشکیل «کمیته ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان» با ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، عضویت یکی از مدیران معاونت برنامه‌ریزی استانداری به انتخاب ایشان (متناسب با دستگاه مورد ارزیابی)، مدیرکل دستگاه مربوطه، مدیرکل ارزیابی عملکرد استانداری و مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری به عنوان دبیر

6- جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (مطابق با فرم شماره 2) و ارائه آن از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

توضیح: نمره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان، پس از اعمال ضریب مندرج در فرم شماره 2 محاسبه می شود. ضریب مذکور باید توسط استانداری و با در نظر گرفتن عواملی نظیر: میزان تعاملات دستگاه با مردم و ارباب رجوع، حجم بودجه اختصاص یافته، حجم تصدی ها، ضرورت تغییر رویه ها، تنوع و حجم خدمات و…. تعیین شود. لازم به ذکر است برای ارزیابی نهایی و رتبه بندی استان های کشور، این ضریب استاندارد خواهد شد.

7- به منظور ارزیابی نهایی و رتبه بندی استان های کشور در مقایسه با یکدیگر، کمیته ای با مسئولیت معاون نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ذی‌ربط، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس امور مدیریت عملکرد و بهره وری به عنوان دبیر تشکیل می گردد.

8- نتایج ارزیابی های انجام شده توسط کمیته مذکور در بند 7 ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنواره های ملی و استانی اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید.

لازم به توضیح است 50 دستگاه مذکور در فرم شماره 2، دستگاه های اولویت دار برای انجام اصلاحات اداری و ارزیابی عملکرد می‌باشند و سایر دستگاه های استانی با تشخیص استانداران محترم به لیست اضافه خواهد شد.

محمود عسکری آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

پيوست ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام