کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

برگزاری جشنواره شهید رجایی سال 1396

برگزاری جشنواره شهید رجایی سال 1396 (بخشنامه شماره 1073123 مورخ 15/12/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور)

شناسنامه قانون | 240svg

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ‌و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آنها، به استناد آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه شماره 4225‏‏/44327 تاريخ 14‏‏/1‏‏/1389، وزيران محترم عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه جشنواره شهيدرجايي سال 1396 ابلاغ مي‌گردد.

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با عضویت معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران مدیریتی و اداری، در سازمان اداری و استخدامی کشور( به ریاست رییس سازمان) تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1- انتخاب سه دستگاه كه بالاترين امتياز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی(موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب كنند از بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور.

2- انتخاب سه دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی(موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) کسب کنند از بین سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور).

3- انتخاب حداکثر 3 دستگاه در محورهای شاخص‌های عمومی كه طي بخشنامه شماره 940121 تاريخ 14‏‏/10‏‏/1395 ابلاغ شده و حداکثر 3 دستگاه در سه محور شاخص‌هاي اختصاصي (که قبلا، جداگانه به هریک از دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است).

4- انتخاب تیم‌های کاری موثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از دستگاه‌های منتخب فوق.

5- برگزاری مراسم ملی جشنواره شهید رجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان.

تبصره 1: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره 2: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تشکیل می‌شود، انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد. بدیهی است گزارش‌های خود ارزیابی دریافت شده در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های مذکور خواهد بود.

تبصره 3- ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی می‌تواند بر حسب مقتضیات ، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه گذاری و … که دستگاه‌های اجرایی در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

تبصره 4- نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تعیین و اعلام می‌شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور) موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت(موضوع مصوبه شماره 11852‏‏/93‏‏/206 تاریخ 5‏‏/9‏‏/1393 شورای عالی اداری‏‏- به ریاست بالاترین مقام دستگاه)، اقدامات زیر را انجام دهند:

1- انتخاب یک دستگاه که بالاترین امتیاز ارزیابی عملکرد را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نموده‌ باشد از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه.

2- انتخاب حداکثر 3 دستگاه اجرایی استان که بالاترين امتياز ارزیابی عملکرد را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بند الف و ب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نموده ‌باشند از بین واحدهاي استاني ستاد دستگاه و يا واحدهاي استاني سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های وابسته و تابعه.

3- انتخاب حداكثر 6 واحد (دفتر، اداره کل، مدیریت، امور)؛ شامل 3 واحد در محورهای شاخص‌هاي عمومي (موضوع بخشنامه شماره 940121 تاريخ 14‏‏/10‏‏/1395) و 3 واحد نيز در محورهای شاخص‌هاي اختصاصي (به انتخاب ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه) که بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد، بالاترين امتياز در محورهاي انتخاب شده را كسب نموده ‌باشند از بين واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه.

4- انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از موارد فوق.

5- ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهیدرجایی در دستگاه و تقدير از برگزيده‌ها با حضور بالاترین مقام دستگاه.

تبصره 1- دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) دستگاه به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی، موظف است ضمن فعال نمودن کمیته‌های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابی واحدهای دستگاه نموده و پس از تایید در کمیته‌های مذکور برای تایید نهایی به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نماید.

تبصره 2- ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها را تعیین نموده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره 3- روسای سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابعه نیز عضو ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه خواهند بود.

تبصره 4- ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه می‌تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه گذاری و … که ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهيدرجايي استان، اقدامات زیر را انجام دهند:

1- انتخاب حداکثر 5 دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي ‌و اختصاصي (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک) كسب نموده‌ باشند از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی.

2- انتخاب حداكثر 6 دستگاه؛ شامل 3 دستگاه در محورهای شاخص‌هاي عمومي (موضوع بخشنامه شماره 940121 تاريخ 14‏‏/10‏‏/1395) و 3 دستگاه نيز در محورهای شاخص‌هاي اختصاصي (به انتخاب ستاد جشنواره شهيدرجايي استان) که بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد، بالاترين امتياز در محورهاي انتخاب شده را كسب نموده ‌باشند از بين دستگاه‌های اجرایی سطح استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی.   

3- انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر 4 نفر در هر یک از موارد فوق.

4- ايجاد تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم جشنواره شهيدرجايي و تقدير از برگزيده‌ها با حضور استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

تبصره 1- دبیرخانه ستاد جشنواره شهيدرجايي استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را پس از تایید در کمیته‌ها، از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارایه نماید.

تبصره 2- نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها از طریق ستاد جشنواره شهيدرجايي استان تعیین شده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره 3- ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند با تدوین برش شهرستانی شاخص‌های عمومی و اختصاصی و تشکیل کمیته راهبری توسعه مدیریت شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نسبت به ارزیابی واحدهای شهرستانی از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد اقدام نموده و در جشنواره شهید رجایی استان از آن‌ها تقدیر نماید. نحوه و چگونگی انتخاب شهرستان برگزیده و همچنین واحدهای برگزیده شهرستانی و تیم کاری آن به تصویب ستاد مذکور خواهد رسید.

تبصره 4- ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب و کار و … که دستگاه‌های اجرایی استان در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از سه دستگاه برگزیده در این محور نیز تقدیر نماید. شاخص‌های تعیین شده و سقف امتیاز و نحوه ارزیابی آن‌ها می‌بایست به تأیید دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی رسیده باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام