کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

دستورالعمل تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی

دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (تفاهم‌نامه ميان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي، رييس ديوان عدالت اداري، وزير اطلاعات، رييس ديوان محاسبات كل كشور و رييس سازمان بازرسی کشور)

در اجرای ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد:

«به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسوولین نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد.»

دستورالعمل اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

ماده ۱- شورای دستگاه‌های نظارتی، با عضویت، اعضای زیر که توسط رؤسای سه قوه تعیین شده‌اند، تشکیل می‌گردد:

۱- معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی؛

۲- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور؛

۳- رئیس دیوان عدالت اداری؛

۴- وزیر اطلاعات؛

۵- رئیس دیوان محاسبات کل کشور؛

۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور.

ماده ۲- رئیس و نایب رئیس، به صورت دوره‌ای و با رأی اکثر اعضاء برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. انتخاب دوباره اعضاء به سِمت‌های مذکور برای یک دوره دیگر بلامانع است. سمت‌های قبلی، تا زمانی که انتخاب دوباره انجام نشده است، برقرار خواهد بود.

ماده ۳- شورای دستگاه‌های نظارتی یک نفر از افراد صاحب نظر باتجربه و خوشنام را بنا به پیشنهاد هر یک از اعضاء برای مدت دو سال به عنوان دبیر شورا و رییس دبیرخانه انتخاب می‌کند تا برابر وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده در این دستورالعمل و نیز مصوبات شورا اقدام نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است. دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر می‌باشد.

ماده ۴- وظایف و اختیارات شورا برای تحقق اهداف مورد نظر مقنن عبارتند از:

الف- تعیین سیاست‌ها، خط مشی و تصویب سند راهبردی و برنامه‌های اجرایی در راستای هماهنگی؛

ب- بررسی مشکلات نظام نظارتی کشور و ارائه راهکار برای افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌های آنها؛

ج- شناسایی راهکارهای افزایش بهره‌وری، تقویت نظام مدیریتی کشور و ارائه پیشنهادهای اجرایی به مسئولان؛

د- ارائه پیشنهادهای مناسب به دستگاه‌های ذیربط برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و ارتقای سلامت اداری؛

هـ- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی برای اجرای برنامه‌های نظارت و بازرسی؛

و- تبادل اطلاعات، کارشناسان و همکاری میان دستگاه‌های نظارتی در محدوده وظایف شورا؛

ز- تهیه گزارش‌های مشترک بین دستگاهی؛

ح- تعیین و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دبیرخانه شورا و یا تحت نظارت یکی از اعضاء شورا و انتخاب اعضای کارگروه‌های مذکور؛

ط- تشکیل شوراهای استانی و تصویب برنامه‌ها در جهت هماهنگی و نظارت بر عملکرد آنها؛

ی- هماهنگی برای افزایش تعاملات بین‌المللی، منطقه‌ای و دو جانبه و افزایش رتبه سلامت اداری کشور در محدوده وظایف شورا؛

ک- ارائه نظر مشورتی به مراجع ذیصلاح؛

ل- تصویب بودجه شورا برای ارائه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور؛

م- تهیه و تصویب گزارش فعالیت‌ها و عملکرد شورا و ارسال آن برای مقام معظم رهبری مدظله العالی و رؤسای سه قوه.

ماده ۵- وظایف و اختیارات رئیس شورا

الف- تعیین وقت و مکان تشکیل جلسات؛

ب- تشکیل و اداره جلسات شورا؛

ج- پیگیری اقدامات کارگروه‌های تخصصی و فعالیت شوراهای استانی و انعکاس به شورا؛

د- نظارت بر فعالیت‌های دبیر شورا و اقدامات دبیرخانه و هدایت لازم؛

هـ- دریافت گزارش فعالیت‌های کارگروه‌های دبیرخانه از طریق دبیر؛

و- ارائه گزارش عملکرد شورا به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و رؤسای قوای سه گانه پس از تصویب در شورا؛

ز- ارائه گزارش اقدامات، فعالیت‌ها، عملکردها و موضوعات مرتبط با شورا به مردم با حق تفویض به اعضاء دیگر و دبیر شورا؛

ح- پیگیری اجرای کلیه مصوبات و تصمیمات شورا.

ماده ۶- جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات شورا در چارچوب وظایف مذکور در ماده چهار با رأی چهار عضو، معتبر و لازم‌الاجراست.

ماده ۷- اعضای شورای استانی دستگاه‌های نظارتی عبارتند از:

۱- مدیرکل بازرسی استان؛

۲- مدیرکل دیوان محاسبات استان؛

۳- مدیرکل اطلاعات استان؛

۴- دادستان مرکز استان؛

۵- معاون برنامه‌ریزی استانداری.

ماده ۸- شوراهای استانی بر اساس این دستورالعمل و مطابق بخشنامه‌ها و تصمیمات شورای دستگاه‌های نظارتی مرکز انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده ۹- وظایف و اختیارات دبیر شورا:

۱- تهیه دستور جلسات شورا با نظر رئیس شورا و ارسال دعوتنامه؛

۲- پیگیری تشکیل کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه و شورا؛

۳- ابلاغ مصوبات شورا به اعضاء و مبادی ذیربط با دستور رئیس شورا؛

۴- هماهنگی امور مربوط به استان‌ها و نظارت بر اقدامات اجرایی با توجه به خط مشی و سیاست‌های متخذه شورا؛

۵- تهیه طرح‌ها، برنامه‌ها و ارائه طرح بودجه برای تصویب شورا؛

۶- دریافت گزارش فعالیت‌های استان‌ها و بررسی آنها در کمیسیون دبیرخانه برای طرح در جلسه شورا؛

۷- ارائه گزارش عملکرد شورا به رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در صورت ارجاع رئیس شورا؛

۸- تشکیل کمیسیون دبیرخانه متشکل از معاونین دستگاه‌های موضوع ماده (۱) و یا همطرازهای آنان برای انجام وظایف زیر:

الف: بحث و بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات و دستور جلسات شورا؛

ب: هماهنگی دستگاهها برای تنظیم روابط و هدایت کارها؛

ج: پیگیری و اجرای صحیح تصمیمات شورا.

۹- سایر امور ارجاعی رئیس و یا شورا به دبیرخانه.

ماده ۱۰- این دستورالعمل در (۱۰) ماده تهیه و با تصویب سران سه قوه لازم‌الاجراست.

ابراهیم عزیزی- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

محمدرضا باهنر- معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی

محمد جعفر منتظری  رئیس دیوان عدالت اداری

حیدر مصلحی- وزیر اطلاعات

عبدالرضا رحمانی فضلی- رئیس دیوان محاسبات کل کشور

مصطفی پورمحمدی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام