کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۹۳۳۳/ت۴۸۲۰۹هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (نامه شماره ۶۴۰۶۳ هـ/ب مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۹۳۳۳/ت۴۸۲۰۹هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«طبق مادة (۷) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوّب۱۳۶۶- ناظر به تعریف اعتبار، که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن… به تصویب مجلس… می‌رسد.» بنابراین، عبارت «از سرجمع اعتبارات دستگاه‌های ذیربط»، مندرج در ماده (۶) مصوبه چون از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتباراتی خواهد شد که با وجود دارا بودن محل‌های مصرف یا مصارف معیّن در محل‌های فراتر از قانون، هزینه شود، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام