آزمون تعیین صلاحیت
برنامه پنجم

آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه ۶۲۰۱۱/ت۴۸۰۳۸هـ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح به کار می روند:

۱- پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومها حفظ شده و فرصتهای تولید برای نسلهای آینده به صورت مستمر باقی بماند

۲- شاخصهای پایداری: مجموعه ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند.

۳- مدل ملی شاخصهای پایداری : مدلی که بر اساس ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی ،نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد.

۴- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

۵- شورا: شورای عالی محیط زیست

۶- دستگاههای اجرایی : کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲- سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخصهای پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند .

تبصره- مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

ماده ۳- دستگاههای اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط پایداری مصوب شورا و ارایه گزارش به سازمان می باشند.

ماده ۴- مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع آوری اطلاعات شاخصهای پایداری و ایجاد بانک داده های شاخصهای پایداری برای کلیه سالهای سالهای برنامه اقدام نماید، دستگاههای اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن مرکز قرار دهند.

ماده ۵- سازمان موظف است گزارش سالانه شاخصهای پایداری را ضمن مقایسه با شاخصهای بین المللی و منطقه ای، حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به هیئت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام