کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- (تصویبنامه شماره 164240/ت52691هـ مورخ 13/12/1394 هیأت وزیران)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 21/11/1394 به پیشنهاد شماره 260443/94 مورخ 12/9/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (46)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- بانک عامل: بانک‌های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.

پ- تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:

1- ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391.

2- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است.

ت- حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

ث- حسابرسی: حسابرسی ارزی سال‌های 1390 و 1391 بانک‌های عامل و راستی‌آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی

ج- قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.

ماده 2- بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک‌های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.

ماده 3- تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:

الف- تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ب- تعهدات قطعی فاینانس و وام‌های غیرخودگران.

پ- تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ماده 4-

(در حال تکمیل…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام