کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها (تصویبنامه شماره 22196/ت53725هـ مورخ 30/2/1396 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها (تصویبنامه شماره 22196/ت53725هـ مورخ 30/2/1396 هیأت وزیران)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24/2/1396 به پیشنهاد شماره 252721/95 مورخ 10/8/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویبنامه شماره 100998/ت48367هـ مورخ 2/5/1392 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1- بند (ج) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

ج- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه، مؤسسه اعتباری محسوب نمی شوند.

2- ماده (7) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 7- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسه اعتباری مربوط می باشد.

تبصره- مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود، بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین شده و یا تاریخ پرداخت، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه قرار می گیرد.

3- تبصره ماده (8) به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می شود:

تبصره 2- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننماید به شرح زیر می باشد:

%2A*(1+0.02B)

A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسه اعتباری مربوط

B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام