کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1399 (تصویبنامه شماره 11973/ت57639هـ مورخ 13/2/1399 هیئت وزیران)

شناسنامه قانون | Flag 3 همچنین ببینید:

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 99

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 99


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1399

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 7/2/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1399 به شرح زیر تعیین می شود:

الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی:

ابلاغ مصوبه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹

هم چنین ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی نیز به شرح زیر از سوی اعضای دولت به تصویب رسید:

ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۲ هزار و ۷۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۴۳۲ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۴۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال محاسبه می‎شود.

ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کد‌های (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کد‌های (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۴۰ هزار ریال محاسبه می‌شود.

هم چنین، مطابق تصمیم دولت، سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در به شرح جدول پیوست تعیین می‌شود.

هم چنین، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف– معادل نود درصد  تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب– معادل هفتاد درصد  تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

گفتنی است، ضرایب ریالی جز حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جز فنی معادل ضرایب ریالی بخش خیریه در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

شناسنامه قانون | 44 321

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام