کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 92

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصویبنامه ۱۴۸۵۳۲/ت۴۹۷۳۷هـ مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصویبنامه ۱۴۸۵۳۲/ت۴۹۷۳۷هـ مورخ ۳/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ج- خیّرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند.

د- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

ماده ۲- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیّرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید.

ماده ۳- در صورتی که خیّرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده ۴- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیّرین به بانک عامل معرفی نماید.

ماده ۵- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیّرین تضمین می‌شود.

ماده ۶- سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیّرین، در سال ۱۳۹۲ از محل اعتبارات طرح‌ها صورت می‌گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۷- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح‌ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می‌نماید.

ماده ۸- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به تفکیک طرح‌های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری‌ها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح‌ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید.

معاون اول رییس جمهور- اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام