کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1399

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۵۷۴۲/ت۵۷۶۸۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره۶۸۸۷۴ مورخ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین¬نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۷) ماده واحده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- خزانه: خزانه‌داری کل کشور .

۳- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۴- سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

۵ – حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

۶ – مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌ شود.

۷- بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابع دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده ۲- سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا پایان سال ۱۳۹۷ برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

تبصره- گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای در سال۱۳۹۷ به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور ارایه شده است، می‌تواند برای سال ۱۳۹۹ ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۳- سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌‌های تابع و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۷ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه نماید .

ماده ۴- سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌‌های توسعه‌‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده ۵- سهم هر یک از سازمان‌‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (۵ – ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، هفت هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۷ ) ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان‌‌های توسعه‌‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان‌‌های توسعه‌‌ای قابل مصرف است.

ماده ۶- در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌های توسعه‌‌ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می‌باشند .

ماده۷- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده۸- مبالغ تهاترشده بر اساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام