کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۳۹۱۲۸/ت۵۷۷۲۵هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ایین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرای بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲- دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۲۱) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق‌الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت

۳- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی

۴- بدهی قطعی: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

در حال تکمیل…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام