کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (تصویبنامه هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به تصویب رسید.

دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام