کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی ارزیابی محیط کسب و کار (تصویبنامه شماره ۵۳۶۰۷/ت۵۰۴۴۱هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی ارزیابی محیط کسب و کار (تصویبنامه شماره ۵۳۶۰۷/ت۵۰۴۴۱هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دادگستری- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- اصطلاحات مندرج در این تصویبنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.

ب- شاخص و زیرشاخص: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست که تأیید‌شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

ج- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-

۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب مقررات، آثار آن را بر بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در گزارش‌های پشتیبان، بخش محیط کسب و کار را لحاظ نمایند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل تهیه گزارش پشتیبان محیط کسب و کار را مشتمل بر خدمات و مجوزهای مورد نظر در هر دستگاه اجرایی، اجزای گزارش پشتیبان و نحوه ارتباط این گزارش با دیگر اجزای گزارش‌های پشتیبان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین و ابلاغ نماید.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب در جدول زیر انجام دهند:

دستگاه اجرایی

زیرشاخص مورد نظر

وضعیت کنونی

وضعیت مطلوب در سال 1393

توضیح

وزارت کشور

اخذ گواهی عدم سوء پیشینه

به صورت برخط

با جلب مشارکت نیروی انتظامی

اخذ استعلامات ثبتی

15 روز

5 روز

با جلب مشارکت نیروی انتظامی

اخذ مجوز ساخت و ساز

320 روز

145 روز

با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شماره 1655 مورخ 19/8/1371 شورای عالی اداری

اخذ گواهی پایان کار ساختمان

30 روز

10 روز

وزارت نیرو

خرید انشعاب برق

140 روز

86 روز

خرید انشعاب آب و فاضلاب

270 روز

100 روز

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه

کاهش تا 7 روز

اخذ گواهی تسویه حساب تأمین اجتماعی

کاهش تا 1 روز

با همکاری سازمان تأمین اجتماعی

سازمان بورس و اوراق بهادار

امتیاز شاخص سهولت اقامه دعوی سهامداران (1-10)

0

2

امتیاز شاخص افشا (0-10)

7

9

امتیاز شاخص حمایت از سهامداران (0-10)

7/3

5/4

سازمان امور مالیاتی کشور

شاخص پرداخت مالیات

بهبود با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق

زمان مورد نیاز برای پرداخت مالیات

344 ساعت در سال

220 ساعت در سال

بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه و ملزومات کالای صادرشده

کاهش به 30 روز

گمرک جمهوری اسلامی ایران

تعداد مراحل اداری صادرات

7

5

تعداد مراحل اداری واردات

10

7

زمان صادرات

25 روز

20 روز

زمان واردات

37 روز

19 روز

هزینه صادرات (دلار بر هر کانتینر)

1470

1210

هزینه واردات (دلار بر هر کانتینر

2100

1456

وزارت دادگستری

فرآیند دادرسی و قضاوت

295 روز

270 روز

از طریق قوه قضاییه

فرآیند اجرای حکم

180 روز

150 روز

از طریق قوه قضاییه

زمان پرداخت دیون

5/4 سال

3/3 سال

از طریق قوه قضاییه

نرخ بازستانی دیون

22 درصد

30 درصد

از طریق قوه قضاییه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

صدور مجوز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط

کاهش به 10 روز

صدور مجوز تأسیس برای صنایع بزرگ

کاهش به 30 روز

صدور گواهی کشور و جواز اکتشاف

کاهش به 10 روز

صدور یا تمدید کارت بازرگانی

کاهش به 15 روز

وزارت جهاد کشاورزی

صدور مجوز تشکیل تعاونی‌های تولیدی، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها

90 روز

کاهش به 30 روز

پاسخ استعلامات آزمایشات کالاهای دامی

35 روز

کاهش به 21 روز

اعلام فهرست انواع آزمایشات مورد نیاز برای واردات کالای دامی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره‌گذاری حداقل 50% ماشین‌آلات کشاورزی موجود به میزان یکصد هزار دستگاه

شماره‌گذاری 50%  ماشین‌آلات تا پایان سال 1393

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف دو ماه اصلاحات قانونی لازم را جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در سال ۱۳۹۳ تغییرات قانونی لازم را جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که بر طبق قانون مکلف به استعلام از سازمان یادشده می‌باشند، قرار دهد تا دستگاه‌های مربوط بر مبنای فهرست مذکور اقدام نمایند.

۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها به شرح جدول زیر را بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می‌نماید، به صورت سه ماهه به هیئت وزیران گزارش نمایند:

دستگاه اجرایی

شاخص‌های بین‌المللی

زیرشاخص‌هایی مربوط

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سهولت پرداخت مالیات

1- تعداد دفعات پرداخت در هر سال

2- زمان صرف شده بر حسب ساعت در هر سال و نرخ کلی مالیات

حمایت از سرمایه‌گذاران خرد

1- مؤلفه‌های افشا

2- مسؤولیت مدیر

3- سهولت دادخواست سهامداران و حمایت از سهامداران

تجارت فرامرزی

1- تعداد اسناد برای صادرات و واردات

2- زمان صادرات و واردات بر حسب روز

3- صادرات و واردات بر حسب دلار برای هر کانتینر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخذ اعتبارات

1- قدرت حقوق قانونی

2- اطلاعات اعتباری (پوشش اطلاعات اعتباری بزرگسالان توسط مؤسسات عمومی و دوایر خصوصی ثبت اعتبار)

وزارت نیرو

دسترسی به برق

1- تعداد مراحل

2 مدت زمان بر حسب روز

3- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه

وزارت کشور

اخذ مجوز ساخت

1- تعداد مراحل

2- مدت زمان بر حسب روز

3- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه

وزارت دادگستری

شاخص ورشکستگی

1- مدت زمان بر حسب سال

2- هزینه بر حسب درصد از دارایی

3- نرخ بازستانی بر حسب سنت در هر دلار

ثبت مالکیت

1- تعداد مراحل

2- مدت زمان بر حسب روز

3- هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه

اجرای قراردادها

1- تعداد مراحل

2- مدت زمان بر حسب روز

3- هزینه بر حسب درصد از طلب

شروع کسب و کار

1- تعداد مراحل

2- مدت زمان بر حسب روز

3 هزینه بر حسب درصد از درآمد سرانه و حداقل سرمایه به صورت درصد از درآمد سرانه

۵- دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (۴) مکلفند در کنار گزارش‌های سه ماهه، آسیب‌شناسی محیط کسب و کار دستگاه خود را به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع آسیب‌ها به هیئت وزیران ارایه نمایند.

۶- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیام کوتاه محیط کسب و کار را طراحی و پیام‌های دریافتی را دسته‌بندی کند و در قالب فایل الکترونیکی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ارایه دهنده خدمت قرار دهد و گزارش آن را به رییس‌جمهور ارایه دهد.

۷- دستگاه‌های اجرایی مکلفند امکان برقراری ارتباط پیامکی مراجعه‌کنندگان با سامانه محیط کسب و کار موضوع بند (۶) را فراهم نمایند، به نحوی که مراجعه‌کنندگان بتوانند زمان و هزینه انجام درخواست خود را در این سامانه گزارش نمایند.

تبصره- نحوه اطلاع‌رسانی مطابق با دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه از دستگاه‌ها اخذ و بر اساس محاسبات استاندارد ملی و بین‌المللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیه‌سازی و نتیجه آن را به هیئت وزیران گزارش نماید.

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی در هر سال، گزارش بهبود محیط کسب و کار را که متشکل از اقدامات انجام شده و در دست انجام دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور است، تهیه و با انتشار آن به صورت مکتوب و الکترونیکی و برگزاری جلسات با سازمان‌های بین‌المللی، زمینه ارتقای جایگاه ایران را در رتبه‌های جهانی کسب و کار فرآهم آورند.

۱۰- عبارت «نشان افتخار بهبود محیط کسب و کار» به انتهاب بند «ب» ماده (۱) آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی -مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

۱۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در افزایش بودجه‌های سالانه دستگاه‌های اجرایی، میزان بهبود رتبه جهانی آنها را در زیرشاخص‌های مرتبط، مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌گردد، لحاظ نماید.

۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جزئیات و نحوه محاسبه شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار داده و مشورت‌های لازم را ارایه نماید.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و رویه‌های مزاحم و مخل کسب و کار را با رعایت ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرف چهارماه احصاء و اصلاح نموده و گزارش اقدامات انجام‌گرفته را به هیئت وزیران اعلام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام