کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور (تصويبنامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۹۴/۲/۱۹ هیئت وزیران)

وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت جهادکشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران 

هيات وزيران در جلسه مورخ ۹۴/۲/۱۳ به پيشنهاد شماره ۶۰/۲۰۱۱۰۵ مورخ ۹۳/۹/۲۵ وزات صنعت نعدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱- به منظور بررسي و تبادل نظر و هماهنگي براي حل و فصل مشکلات و موانع فراروي واحدهاي توليدي، “کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد” در همه استان‌هاي کشور و با عضويت استاندار (رييس)، رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبير)، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رييس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس واحد استاني وزارت جهادکشاورزي، مدير کل امور مالياتي استان، مدير کل سازمان تأمين اجتماعي استان، مدير عامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان و رييس‌ خانه‌ صنعت، معدن و تجارت استان تشکيل مي‌شود.

تبصره- سرپرستان استاني بانک‌ها حسب مورد به جلسات دعوت مي‌شوند.

۲- وظايف کارگروه به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- بررسي علل رکود يا توقف واحدهاي توليدي و هماهنگي براي حل مشکل.

ب- بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگي سازمان‌هاي مرتبط از جمله سازمان تأمين اجتماعي.

ج- بررسي و ارايه راه‌کار در خصوص اختلافات و يا مشکلات اجتماعي نيروي کار.

د- بررسي اختلافات واحدهاي توليدي با دستگاه‌هاي اجرايي استاني از جمله سازمان امور مالياتي و ارايه راه‌کارهاي مناسب.

هـ- کمک به تسريع، تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه تمام توليدي.

و- حمايت و کمک به توسعه صادرات محصولات توليدي استان.

۳- دبير کارگروه ضمن ابلاغ تصميمات اعضاي کارگروه نسخه‌اي از آنها را به وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارسال مي‌نمايد.

۴- تصميمات کارگروه در حدود اختيارات قانوني دستگاه‌هاي عضو کارگروه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام