کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است ذیل دادخواست واحد

رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است ذیل دادخواست واحد (رأی شماره ۳۱۲ مورخ ۸/۸/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۳۱۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۶۶۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي ابوالقاسم منشي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:نظر به اين كه شعب ۱۶ و ۱۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شكات مبني بر ۱-صدور حكم بازنشستگي ۲- احتساب سوابق خدمت از مهر سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ آراء متهافتي صادر كرده‎اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:

الف: شعبه ۱۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۵/۸۸/۱۳۸ با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم منشي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق خدمتي از مهر ماه سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹، به موجب دادنامة شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:

«در خصوص شكايت شاكي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق از مهر ماه سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹، با عنايت به اين كه به موجب ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب يك دادخواست بيش از يك خواسته را نمي‎توان اقامه كرد و شاكي بيش از يك خواسته مطرح كرده است لذا به استناد ماده ياد شده قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود. اين قرار مستند به ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»

ب: شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۶/۸۸/۱۰۳ با موضوع دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سابقه خدمتي از مهر ماه سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ به موجب دادنامه شماره 773 مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:

«در خصوص دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه ۲ كرمان به خواسته تقاضاي صدور حكم بازنشستگي و برخورداري از مزاياي قانوني آن و احتساب سوابق خدمتي از سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ در سابقه بيمه‎اي. با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكي‎عنه، در خصوص احتساب سابقه از سال ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۵۹ با توجه به آراء اداره كار مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۷ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ دعواي مطرح شده را وارد تشخيص مي‎دهد و در اجراي مواد ۳۶ و ۳۹ از قانون تامين اجتماعي اداره خوانده را به احتساب و پذيرش سوابق خدمتي خواهان در سابقه بيمه‎اي وي مكلف مي‎كند و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم بازنشستگي و مزاياي قانوني آن با توجه به عدم احراز شرايط سني مقرر در ماده ۷۶ از قانون تامين اجتماعي دعواي مطرح شده را موجه نمي‎داند و قرار رد شكايت را صادر و اعلام مي‎دارد. اين قرار قطعي است.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است.

ثانياً: مطابق ماده ۲۷ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: «شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نمي‎توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي كند…» نظر به اين كه رسيدگي به خواسته‎هاي متعدد در پرونده‎هاي موضوع تعارض، قابليت رسيدگي در دادرسي واحد را دارد، رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ در حدي كه به موضوع در يك دادرسي رسيدگي كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده شد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام