کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

ایراد رییس مجلس به مصوبه شماره ۲۳۴۴۳۶/ت۴۷۸۳۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ هيأت وزيران

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۲۳۴۴۳۶/ت۴۷۸۳۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ هيأت وزيران در خصوص شمول امتياز به ماموريت كاركنان مؤسسات عمومي غيردولتي در پست‌هاي حرفه‌اي (نامه شماره ۱۵۰۹۴هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱)

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۳۴۴۳۶/ت۴۷۸۳۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹، موضوع: «شمول امتياز به ماموريت كاركنان مؤسسات عمومي غيردولتي در پست‌هاي حرفه‌اي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا كه بر اساس بند «د» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹- ، هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به‌ استثناء مقامات ممنوع است، شمول امتياز به مأموريت كاركنان نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي براي تصدي پست هاي حرفه اي، مغاير با قانون مي باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام