کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها (بخشنامه شماره 19664/92/220 مورخ 30/11/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها (بخشنامه شماره 19664/92/220 مورخ 30/11/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی و استانداری های کلانشهرها

موضوع: انتقال و مأموریت به کلانشهرها

با سلام و احترام؛
در اجرای مفاد ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ممنوعیت انتقال یا مأموریت به کلانشهرها به آگاهی می رساند:

1- لازم است موارد خاص نیاز به انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی ملی و استانی در تهران و سایر کلانشهرها پس از اخذ نظر موافق بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان مرکزی مربوط با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی ذیربط جهت اخذ مجوز کارگروه موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه به این معاونت ارسال گردد.

2- موارد خاص نیاز به انتقال و مأموریت به استانداری های کلانشهرها و مراکز تابعه پس از اخذ نظر موافق استاندار محترم، جهت اخذ مجوز کارگروه فوق الذکر، با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های به این معاونت ارسال گردد.

3- به منظور برنامه ریزی برای سال 1393، لازم است لیست کلیه افرادی که طی سال 1392 به دستگاه های اجرایی کلانشهرها (ملی و استانی) انتقال یا مأموریت یافته اند، حداکثر تا 15/12/1392 به این معاونت ارسال گردد.

محمدعلی داریانی- معاون هماهنگی اجرای مقررات دولتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام