کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۴۳۶/ت۴۷۸۳۶هـ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به واحدهای استانی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به میزان بیش از شش ماه، برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای دستگاههای فوق، مشمول امتیاز استثنای مقامات از ممنوعیت مقرر در بند (د) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه بوده و با رعایت سایر مقررات مربوط و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام