کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره ۶۳۶۳۱/ت۵۱۷۲۸هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

وزارت اطلاعات- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۸)‌ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ۱۳۸۸- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)

ب- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط

د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط

هـ- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط

و- رییس دیوان عدالت اداری

ز- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

ح- دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور

ماده ۲- جلسات کمیسیون هر دو ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رییس کمیسیون یا سه عضو از اعضاء جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده ۳- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره ۱- موضوعات نظامی و امنیتی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.

تبصره ۲- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌های بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده ۴- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رییس‌جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجرا است.

تبصره- مؤسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.

ماده ۵- کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده ۶- کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسؤولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده ۷- وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر است:

الف- اداره جلسات کمیسیون

ب- ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس‌جمهور

ج- صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی

د- ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط

هـ- انتصاب دبیر کمیسیون

ماده ۸- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بکارگیری نماید.

ماده ۹- وظایف دبیرخانه عبارت است از:

الف- تهیه دستور جلسات با هماهنگی رییس کمیسیون

ب- تدوین صورت‌جلسات و مصوبات کمیسیون

ج- پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو

د- اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون

هـ- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون

و- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون

ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون

ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

ط- تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب

ی- پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون

ک- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون

تبصره- دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام