کتاب استخدامی اداری ها
معاونت حقوقی رییس جمهور

اعلام شرایط بررسی و طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی

اعلام شرایط بررسی و طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۸۰۹ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ معاون اول ریییس جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر از جمله اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (د) ماده (۲۱۶) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین‌نامه یاد شده (ملی و استانی) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱- طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیرمالی صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و خودداری از طرح هر گونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویبنامه یاد شده.

۲- انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع ه طریق غیرقضایی در چارچوب قوانین و مقررات. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی‌ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت‌گرفته نمی‌باشد.

۳- همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده به اختلافات موضوع آیین‌نامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعلامی بدون تأخیر موجه.

۴- فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجع رسیدگی و رفع اختلاف موضوع آیین نامه فوق ظرف مهلت تعیین شده.

۵- خودداری از صدور دستور و پرداخت هر گونه وجه بابت هزینه دادرسی برای طرح دعوی به طرفیت دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین ‌نامه یاد شده و رعایت این موضوع توسط مسئولین اجرایی و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی.

۶- ارایه گزارش عملکرد سالانه تا پانزده اردیبهشت ماه بعد توسط استانداری‌ها، متضمن وضعیت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آنها)، کیفیت و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای این بخشنامه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور و ارایه گزارش جامع شامل وضعیت اختلافات، کیفیت و میزان همکاری دستگاه‌های ملی و  استانی توسط معاونت مذکور به رییس‌جمهور.

۷- رؤسای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجرای این بخشنامه را به معاونت حقوقی رییس جمهور جهت گزارش نهایی معاونت یاد شده به رییس‌جمهور و عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوق‌الذکر برخورد قانونی نموده و آن‌ها را به مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام