کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

تسری ابطال بخشنامه فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداران به تاریخ تصویب

تسری ابطال بخشنامه مربوط به نحوه اعطای فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ تصویب (دادنامه شماره ۲/۳۰۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

شماره دادنامه: ۲/۳۰۸

تاريخ دادنامه: ۵/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای محمود توسلی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۰۸- ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار:

۱- در پرونده شماره ۹۱/۹۹۵ هیأت عمومی و با شکایت آقای محمود توسلی و دیگران نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲- ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  به موجب رأی شماره ۳۰۸ -۱۸/۳/۱۳۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.

۲- آقای محمود توسلی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۵۴۰-۱۲/۴/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده مدعی می شود که ابطال نامه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته وی رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال نامه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می کند.

۳- متن رأی شماره ۳۰۸-۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲-۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۴- در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأتهای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                                    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه در رأی شماره ۳۰۸- ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۷۳۶۹/۹۰/۲۲۲- ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال شده است و ابطال نامه مورد اعتراض از تاریخ صدور آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال نامه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام