کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه 45/3 سازمان تأمین اجتماعی: اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان

بخشنامه شماره 45/3 مستمری‌ها در خصوص اشتغال به‌کار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی در دستگاه اجرایی (شماره 13691/97/100 مورخ 8/12/1397 سازمان تامین اجتماعی)

معاونین محترم …

ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی…

اداره کل تامین اجتماعی استان…

احتراماً؛ با عنایت به قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 مجلس شورای اسلامی، در خصوص شرایط اشتغال بکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان در طول اجرای قانون مذکور، نظر کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلب می‌نماید.

الف) جانبازان

به موجب بند (چ) ماده 87 قانون فوق‌الذکر “جانبازان که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.” بنابراین جانبازان معززی که :

1) در دستگاه‌های اجرایی شاغل و از شمول قانون کار خارج بوده‌اند.

2) قبل از تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 مجلس شورای اسلامی بازنشسته شده‌اند.

3) به‌هنگام بازنشستگی به هر نحو از سنوات ارفاقی (اعم از سنوات ارفاقی مربوط به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران …، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و …) بهره‌مند نشده‌اند.

4) سن آنان کمتر از 65 سال تمام و سابقه بیمه‌پردازی آنان کمتر از 35 سال باشد.

می‌توانند برای یکبار درخواست اعاده به خدمت خود را به دستگاه اجرایی ارائه نمایند و تا سقف 35 سال بدون شرط سنی در دستگاه مربوط اشتغال یابند. بدیهی است اعاده به خدمت این عزیزان، جهت بهره‌مندی از مزایای مستمری بازنشستگی می‌بایست شرایط عمومی قانونی را احراز نمایند.

ب) آزادگان

وفق بند (ز) ماده 87 قانون صدرالاشاره “آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک‌بار و رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.” بنابراین آزادگان معززی که:

1) در دستگاه‌های اجرایی شاغل و از شمول قانون کار خارج بوده‌اند.

2) قبل از تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 مجلس شورای اسلامی بازنشسته شده‌اند.

3) سن آنان کمتر از 65 سال تمام و سابقه خدمت آنان کمتر از 30 سال باشد.

می‌توانند برای یک‌بار درخواست اعاده به خدمت خود را به دستگاه اجرایی ارائه نموده و حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل نمایند. در صورت اعاده به خدمت این عزیزان، جهت بهره‌مندی از مزایای مستمری بازنشستگی می‌بایست با لحاظ عین سابقه اسارت شرایط قانونی بازنشستگی را احراز نمایند.

نکته: نحوه اعاده به خدمت، محل اشتغال و ردیف‌های تخصیصی پس از اعاده به خدمت این عزیزان (جانبازان و آزادگان) تابع ضوابط و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های مشمول خواهد بود.

ج) سایر موارد

1- محاسبه مستمری بازنشستگی جدید

محاسبه مستمری بازنشستگی جدید، در صورت حداقل دو سال تمام اشتغال و پرداخت حق بیمه و احراز شرایط بازنشستگی این عزیزان (حسب مورد بر اساس مفاد بندهای «چ» و «ز» ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه…) مطابق مفاد ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن و در صورت عدم تقق شرایط پیشگفت وفق دستورالعمل شماره 2 مکانیزه مستمری‌ها می‌بایست صوت پذیرد. در این راستا واحدهای اجرایی مکلفند با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین از تاریخ ترک کار مجدد افراد مذکور، نسبت به صدور حکم مستمری بازنشستگی جدید با همان شماره مستمری قبلی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.

2- تامین بار مالی

واحدهای اجرایی ذی‌ربط می‌بایست نسبت به محاسبه و وصول بار مالی ناشی از اجرای این قانون از دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی ثانویه اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب‌های انفرادی، امور فنی بیمه‌شدگان و امور مالی ادارات کل استان‌ها و روساء و مسئولین فوق‌الذکر در واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

محمد حسن زدا- سرپرست سازمان تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام