کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان (مصوبه ۴۵۵۱۵/ت۴۷۴۵۷ك مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي – وزارت راه و شهرسازي – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وزارت آموزش و پرورش – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت كشور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

بنياد شهيد و امور ايثارگران

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد تبصره (۴) ماده (۲) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳- و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۲۷۷/۳۱۹۶۰هـ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۲- شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ساختمانها و اماكن عمومي و معابر در صورت عدم رعايت استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه يا ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خودداري نمايند.

۲- در بند «ب» ماده (۴) پس از عبارت «علايم راهنمايي» عبارت «و هشداردهنده» اضافه مي‌شود.

۳- متن زير به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) اضافه و عنوان تبصره ماده يادشده به تبصره (۲) اصلاح مي‌شود:

تبصره ۱- مصاديق علايم هشداردهنده توسط ستاد موضوع ماده (۸) تعيين مي‌شود. براي يكسان‌سازي نظارت بر شاخصها و استانداردهاي مندرج در قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي ضروري است تا در برنامه نرم‌افزاري صدور پروانه، چك ليست (سياهه مقابله) ضوابط معلولين لحاظ گردد. چك ليست (سياهه مقابله) مذكور توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و توسط وزارت كشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ مي‌شود.

۴- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه مي‌شود:

تبصره – وزارت صنت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به ستاد ارايه نمايد.

۵- ماده (۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۸- به منظور پيگيري و ايجاد هماهنگيهاي لازم براي مناسب‌سازي، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «ستاد» ناميده مي‌شود، با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

۱- وزير كشور يا معاون ذي‌ربط (رييس)

۲- رييس سازمان بهزيستي كشور (دبير)

۳- معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

۴- معاون ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي

۵- معاون ذي‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۶- معاون ذي‌ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۷- معاون ذي‌ربط وزارت آموزش و پرورش

۸- معاون ذي‌ربط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

۹- معاون ذي‌ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۱۰- معاون ذي‌ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران

۱۱- نماينده تشكلهاي غيردولتي ايثارگران

۱۲- نماينده شوراي هماهنگي تشكلهاي غيردولتي معلولان

۱۳- رييس شوراي عالي استانها

۱۴- رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

تبصره ۱- در مراكز استانها ستاد استاني با رياست استاندار و با حضور مديران كل استاني دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده تشكيل خواهد شد.

تبصره ۲- دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات ستاد (كشوري و استاني) در اولين جلسه ستاد تصويب خواهد شد.

تبصره ۳- ستاد مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و اشخاص صاحب‌نظر حسب مورد اقدام نمايد.

۶- متن زير به عنوان ماده (۹) اضافه و عنوان ماده (۹) قبلي به ماده (۱۰) اصلاح مي‌شود:

ماده ۹- وزارت راه و شهرسازي بر حسن اجراي ضوابط معماري و شهرسازي براي افراد معلول جسمي و حركتي موضوع مصوبه شماره ۳۲۰۰/۳۱۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تمامي اماكن عمومي نظارت مي‌كند و با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي كشور موظف است تمهيدات و اقدامات لازم را براي رفع موانع دسترسي معلولان فراهم نمايد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱/۳/۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور – محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام