کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اصلاح ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقود الاثر انقلاب‌اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده ياد شده شماره ۲۵۹۶۹/ت۲۲۷۳۱ه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۹

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.8.15 بنابه پيشنهاد شماره 11.68118 مورخ 1378.12.28 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به‌استناد تبصره (9) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي – مصوب 1372 – تصويب‌نمود:

ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي (‌موضوع ‌تصويبنامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵‌هـ مورخ ۲/۷/۱۳۷۳) به شرح زير تغيير مي‌يابد، يك تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده ياد شده الحاق و شماره‌تبصره آن به تبصره (۲) اصلاح مي‌شود:

‌ماده ۵- از تاريخ تصويب قانون ۳۰/۶/۱۳۷۲ حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (۶) قانون همانند مستخدمان شاغل همطراز توسط‌دستگاه ذي ربط تعيين مي‌شود ، مستخدمان مشمول با رعايت ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل با انتصاب در پستها يا مشاغل با نام به گروههاي مربوط‌تخصيص مي‌يابند و همواره از امتياز دو گروه يا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقي استفاده مي‌كنند. مشمولان ياد شده از حقوق، افزايش سنواتي ،‌فوق العاده شغل، تفاوت تطبيق حقوق (‌حسب مورد) ،‌كمك هزينه عائله مندي و اولاد، كمك هزينه مسكن در خصوص نيروهاي مسلح (‌كه براساس‌ضوابط مربوط پرداخت مي‌شود) و سـاير مزاياي مستمر از جـمله فوق العاده جذب – از زمان بـرقراري در مشـاغل مربوط – از آغاز استخدام تا رسيدن‌به شرايط عمومي بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار مي‌شود.
‌حقوق حالت اشتغال، بازنشستگي يا مستمري عائله تحت تكفل آنان حسب مورد توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان‌انقلاب اسلامي پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره ۱- حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره (۱) اصلاحي قانون و ماده (۳) اين آيين‌نامه نيز براساس ضوابط مقرر در اين ماده تعيين مي‌گردد.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام