کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

کاهش ساعت کار هفتگی معلولان در خصوص شاغل در مشاغل آموزشی نیز اجرا می‌شود

کاهش ساعت کار هفتگی معلولان در خصوص شاغل در مشاغل آموزشی نیز اجرا می‌شود (دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شناسنامه قانون | 121472 206

شماره دادنامه : ۱۷۰

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بهزیستی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۵۶۰۶۴۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور ۲-نامه شماره ۱۲۶۳۰۲؍۷۱۰-۱۳؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ۳- نامه شماره ۶۸۰؍۱۱۳۱۵۵؍۲۲۰۰-۳۰؍۷؍۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- نامه شماره ۵۶۰۶۴۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور ۲-نامه شماره ۱۲۶۳۰۲؍۷۱۰-۱۳؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ۳- نامه شماره ۶۸۰؍۱۱۳۱۵۵؍۲۲۰۰-۳۰؍۷؍۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” وزارت آموزش و پرورش به استناد نامه شماره ۵۴۰۶۴۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی استنکاف می نماید و به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می نماید که ( با توجه به وظایف خطیر معلمی تدریس شغل معلمی توسط افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید عملاً امکان پذیر نمی باشد) لکن به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ که اشعار می دارد: استخدام جانبازان و معلولان به شرط آن که به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور (حسب مورد) جانباز و معلولیت مانع از ماموریت‌های کاری آنها نمی باشد بلامانع است» توجهی ننموده است علی ایحال با عنایت به نامه شماره ۹۷۴۳؍الف-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ مدیرعامل شبکه تشکل های نابینایان و کم بینایان کشور (چاووش) همچنین نامه شماره ۱۵۷۱۷؍۹۸؍۷۱۹-۲؍۸؍۱۳۹۸ اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی ابطال نامه شماره ۱۲۶۳۰۲؍۷۱۰-۱۳؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش همچنین نامه شماره ۵۴۰۶۴۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل مغایرت با قوانین مورد استدعاست. ” 

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ”  ۱- نامه شماره ۵۴۰۶۴۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۸ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی:

    جناب آقای دکتر نفریه

   معاون محترم امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

در خصوص موضوع مطروحه (کاهش ساعات کار معلولین شدید و خیلی شدید وزارت آموزش و پرورش)، به لحاظ ارتباط موضوع با امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت این سازمان، با امور مزبور نیز هماهنگی به عمل آمد که نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که با عنایت به اینکه تصدی شغل معلمی توسط افرادی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی می باشند، با توجه به وظایف خطیر شغل معلمی و تدریس عملاً امکانپذیر نمی باشد و در شرایط احراز شغل معلمان نیز بر دارا بودن سلامت جسمانی تاکید شده و بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه مربوطه آن نیز گواه بر مدعاست. لذا تصدی شغل معلمی توسط افراد مزبور و تسری کاهش ساعات مورد درخواست به ایشان محل تأمل است.- (رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی)

   ۲- نامه شماره ۱۲۶۳۰۲؍۷۱۰–۱۳؍۷؍۱۳۹۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش:

 برادر گرامی جناب آقای واقعی 

مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

بازگشت به نامه شماره ۶۸۰؍۱۱۱۳۶۸؍۲۲۰۰-۴؍۷؍۱۳۹۸ در خصوص اجرای ماده ۲۸ قانون حمایت از همکاران دارای معلولیت شدید و خیلی شدید اعلام می دارد؛ با عنایت به این که امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به صراحت اعلام نموده با توجه به وظایف خطیر شغل معلمی و تدریس، امکان اجرای موارد ذکر شده در ماده ۲۸ قانون مذکور امکان پذیر نمی باشد و با توجه به این که در شرایط احراز مشاغل معلمان، سلامت جسمانی افراد مورد تاکید می باشد؛ لذا امکان اجابت درخواست افراد مورد نظر در حال حاضر میسور نمی‌باشد.  (مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش)

   ۳- نامه شماره ۶۸۰؍۱۱۳۱۵۵؍۲۲۰۰–۳۰؍۷؍۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

    به: مدیر کل محترم بهزیستی استان خراسان جنوبی

   موضوع: ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان

با سلام و احترام، در پاسخ به نامه شماره ۱۵۱۷۰؍۹۸؍۷۱۹–۲۵؍۷؍۱۳۹۸ آن اداره کل در خصوص استفاده خانم مریم بهدانی از مزایای ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام می دارد؛ به استناد نامه ۱۲۶۳۰۲؍۷۱۰–۱۳؍۷؍۱۳۹۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش امکان بهره مندی همکاران دارای معلولیت از مزایای ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان در حال حاضر میسر نمی باشد.-  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ” 

  در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل آموزش  و پرورش استان خراسان جنوبی به موجب نامه شماره ۱۶۰؍۱۲۴۸۶۲؍۲۲۰۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

  ” مطابق ماده ۴۱ و بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، بندهای ۱ و ۳ مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران دستگاه های اجرایی را موظف کرده سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار داوطلبان استخدام را برای پست های مورد نظر از طریق آزمون علمی و مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار داده و احراز نمایند. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش با استناد به پاسخ استعلام سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۵۴۰۶۴۷۰–۲۴؍۹؍۱۳۹۸ به صدور مقررات مورد شکایت اقدام کرده است و هم چنین معلم و مربی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به فردی اطلاق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد و از شرایط احراز شغل معلمی، وجود سلامت جسمانی است و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید توانایی جسمانی لازم برای عهده دار شدن شغل خطیر معلمی را ندارند. ” 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار (۴۴) ساعت در هفته می باشد و به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ دستگاه های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند، بنابراین چنانچه خدمت هفتگی کارمند دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به جهات دیگری مانند اخذ مرخصی یا خدمت نیمه وقت کمتر از ساعات موظف هفتگی باشد، بنابر اصل تناسب به همان نسبت (۱۰ ساعت نسبت به ۴۴ ساعت ) از تقلیل ساعت کاری موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان برخوردار خواهد شد. ثانیاً: به موجب ماده ۸۷ قانون ذکر شده، میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می شود و مطابق ماده ۳ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان موضوع مصوبه شماره ۲۲۰؍۹۱؍۴۳۰۷۵-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، خدمت تمام وقت معلمان بین ۲۴ تا ۳۰ ساعت در هفته می باشد. بنابراین مستفاد از قوانین و مقررات مذکور، معلمان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید به موجب اصل تناسب و بسته به میزان ساعت کاری از تقلیل ساعات کاری موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان برخوردارند و بخشنامه های مورد شکایت از این حیث که کاهش ساعت کار هفتگی معلولان شاغل در مشاغل آموزشی را میسر ندانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. 

احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

2 دیدگاه

  1. سلام و احترام
    کاش یه خورده قانون را درست بررسی یا درست می نوشتید کارت معلولیت من متوسط است ولی واقعا از یک فرد با معلولیت شدید بدترم بر اثر فشار زیاد هر دو پام و هر دو دستم درگیر شده و واقعا نیاز دارم من هم چند ساعت کمتر کار کنم ولی با قانون ببخشید مزخرفتون من و امثال من باید پا در هوا بمونم.
    نمیدونم شاید شما هم باید معلول باشید تا بفهمید من چی میگم.

    1. با سلام
      بله فرمایش شما صحیح است. بنده هم هم یک گوشم کامل ناشنوا و گوش دیگر هم کم شنوایی دارد. یعنی در کل بیس از ۵۰ درصد شنوایی ندارم. حال اینکه مسئولان محترم بهزیستی بنده را بعنوان معلول خفیف اعلام میکنند که اصلا با واقعیت سازگار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام