کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

اجازه انتقال و مأموریت موضوع بند (د) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه

تسري امتياز مقامات موضوع ماده 71 ق م خ مندرج در بند (د) ماده 65 ق ب پ مبني بر اجازه انتقال و ماموريت بيش از 6 ماه و انتقال و يا ماموريت از موسسات و نهادهاي عمومي با تاييد شوراي توسعه مديريت  (مصوبه 107448/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 15/5/1391 به استناد تبصره (4) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري –مصوب 1386- و با رعايت تصويب‌نامه شماره 158795/38856هـ مورخ 01/10/1386 تصويب نمودند:

1- امتياز مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، مندرج در بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر اجازه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا كه از مؤسسات و نهادهاي ياد شده به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي منتقل و يا مأمور شده يا مي‌شوند و به پست‌هاي مديركل و يا بالاتر منصوب مي‌گردند، تسري مي‌يابد.

2- هر گونه انتقال و يا مأموريت افراد موضوع بند (1) از مؤسسات و نهادهاي اشاره شده به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، منوط به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مقصد و تصويب شوراي توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني مي‌باشد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 22/5/1391 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام