کتاب استخدامی اداری ها
وزارت جهاد کشاورزی

دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی

دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی (بخشنامه شماره 2277/200 مورخ 20/03/1392 وزارت جهاد کشاورزی)

در راستای اجرایی نمودن قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع مصوبه مورخ 12/11/1390 مجلس محترم شورای اسلامی و قسمتی از مجوز جذب شماره 3703/91/200 مورخ 16/02/1391 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای سال 1391 به منظور استخدام از محل سهمیه اختصاص یافته بر اساس بخشی از مفاد ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، بدین وسیله دستورالعمل اجرایی مجوز یاد شده به شرح زیر ابلاغ می گردد:

کلیات:

ماده 1- میزان تخصیص جذب مهندسین ناظر بخش کشاورزی در طول سال های 91، 92 و 93 بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شرح جدول شماره یک تعیین و بر اساس سهمیه سالانه که از سوی معاونت مذکور به ازای خروج نیروی انسانی تخصیص داده می شود، قابل اجرا می باشد.

جدول شماره یک: تخصیص جذب مهندسین ناظر بر اساس تفاهم نامه

(ارقام: نفر)

____

ماده 2- سهمیه استخدام مهندسین ناظر هر واحد سازمانی بر اساس نیاز مراکز جهاد کشاورزی و شهرستان ها بر اساس سهمیه ابلاغی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برای هر سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.

ماده 3- پس از مشخص شدن ناظرین معاف از آزمون مسئولیت اجراء و برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای سایر ناظرین به عهده دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی وزارت خواهد بود. بدیهی است برگزیدگان استخدام حسب معرفی ستاد وزارت به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، بر اساس سهمیه تخصیصی پس از طی تشریفات اداری لازم توسط واحدهای مربوط به کارگیری خواهند شد.

تبصره- شرکت و یا مؤسسه طرف قرارداد یا وزرات جهاد کشاورزی جهت اجرای آزمون استخدامی، به نیابت از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برگزاری آزمون استخدامی عمومی و اختصاصی، تصحیح اوراق و اعلام امتیاز کلیه داوطلبین به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها اقدام خواهد نمود.

موارد عمومی:

ماده 4- سهمیه تخصیصی جذب مهندسین ناظر از محل سهمیه عادی، ایثارگران و معلولین هر استان و سهمیه سازمان های وابسته و تابعه و با رعایت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون جامع حمایت از معلولان بر اساس جدول شماره (2) تعیین و ابلاغ می گردد.

جدول شماره 2: سهمیه عادی، ایثارگران و معلولین

__

ماده 5- با عنایت به مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، سهمیه ایثارگران به 2 بخش سهمیه (25% و 5%) به شرح ذیل تفکیک می گردد.

الف- ایثاگران مشمول 25% سهمیه استخدامی به ترتیب عبارتند از : 1- جانبازان با هر درصد جانبازی 2- آزادگان با هر سال سابقه اسارت 3- فرزندان شهدا 4- همسران شهدا 5- فرزندان جانبازی 25 درصد و بالاتر 6- همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر 7- فرزندان آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت 8- همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت9- خواهران شهید 10- برادران شهید

ب- ایثارگران مشمول 5% سهمیه استخدامی عبارتند از: 1- رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه 2- همسران رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه 3- فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 4- آزادگان کمتر از یک سال اسارت 5- فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت 6- فرزندان جانبازان زیر 25 درصد

ماده 6- با عنایت به اینکه بر اساس مفاد بند 4 ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تبصره های بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به قوت خود باقی است لذا ایثارگران معاف از آزمون به شرح زیر می باشد که بدون در نظر گرفتن شرط جنسیت و بدون الزام به رعایت شرط سنی؛ تخصیلی؛ معدل و آزمون پس از تأیید نظریه گزینش از ابتدا آنان را بصورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

1- رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و بالاتر 2- جانبازان با هر درصد جانبازی 3- آزادگان با هر میزان سابقه اسارت 4- همسر شهید 5- همسر آزاده با هر سابقه اسارت 6- همسرجانباز با هر درصد جانبازی 7- فرزند شهید 8- فرزند جانباز با هر درصد جانبازی 9- فرزند آزاده با هر میزان سابقه اسارت.

تبصره- سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است لیست ناظرین ایثارگر را در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قرار داده و بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شدگان مهندسین ناظر را بر اساس اولویت های قانونی موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به واحدهای سازمانی معرفی نماید.

ماده 7- سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بر اساس بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولین موظفند لیست مهندسین ناظر معلول مشمول تبصره 4 قانون استخدام ناظرین را به ادارات کل بهزیستی استان ارسال و تأیید به معلولیت آنها را اخذ تا در راستای سهمیه هر واحد سازمانی نسبت به جذب آنان اقدام شود.

ماده 8- آزمون استخدامی (عمومی و تخصصی) مهندسین ناظر غیرمشمول تبصره 4 و ایثارگران مشمول شرکت در آزمون استخدامی پس از تهیه متن آگهی استخدام توسط دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی و دریافت تأییدیه از مراجع ذی صلاح و ابلاغ به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها جهت اطلاع رسانی در روزنامه های محلی و خبر رسانی از طریق رسانه ها در یک روز و ساعت مشخص توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها صورت خواهد پذیرفت.

تبصره- روز و ساعت آزمون استخدامی متعاقباً اعلام می شود.

ماده 9- چنانچه در هر یک از مراحل ورود به خدمت مشخص شود که داوطلب مدارک خلاف واقع ارایه نموده است در هر مرحله، از ادامه مراحل جذب محروم و هیچگونه حقی برای وی متصور نمی باشد.

ماده 10- شرط بررسی و تصحیح اوراق آزمون تخصصی متقاضیان، کسب حداقل 60% از کل امتیاز آزمون عمومی هر فرد می باشد.

ماده 11- پس از تصحیح اوراق آزمون تخصصی، نفرات اول هر پست سازمانی (پیشنهادی موضوع مجوز استخدامی) به عنوان برگزیدگان اصلی معرفی می گردند.

ماده 12- سازمان های جهاد کشاورزی استان ها موظفند نسبت به تشکیل کمیته استخدام و نظارتی با ترکیب ذیل و با ابلاغ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان جهت امر استخدام و نظارت بر آزمون اقدام و پس از پایان آزمون نسبت به تکمیل و امضاء صورت جلسه پیوست این دستورالعمل اقدام نمایند.

1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی                          رییس کمیته

2- مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی                                عضو و دبیر کمیته

3- مدیر حراست                                                        عضو

4- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات                 عضو

5- رییس گروه نوسازی و تحول اداری                                عضو

6- نماینده دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی ستاد وزارت       عضو

7- نماینده هسته گزینش استان                                   عضو

8- نمایندگان سازمان های وابسته حسب مورد                  عضو

9- نماینده امور ایثارگران استان                                      عضو

 

این مطلب به تدریج کامل می شود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام