کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوری

اصلاح جزء‌ (۲) بند (الف) ماده (۱) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوری (تصمیم نامه شماره 39724/ت44874هـ مورخ 1390/02/18 هیأت وزیران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ ‏بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- ‏تصويب نمود:

جزء (۲‏) بند “الف” ماده (۱‏) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصميم نامه شماره ۳۷۷۶۵/۴۳۹۱۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ ‏به شرح زير اصلاح مي شود:

۲- ‏تشخيص و نحوه تعيين سطوح علمي تحصيلات حوزوي اهل تشيع همچنان براساس مقررات بخشنامه شماره ۵۵۰۵/د مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۱ ‏و بخشنامه هاي بعدي آن و در مورد اهل تسنن بر اساس بخشنامه شماره ۵۷۲۵/۱۱/د مورخ ۷/۲/۱۳۷۹ ‏سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) و اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور صورت مي گيرد.

محمدرضا رحيمي-‏ معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام