آزمون تعیین صلاحیت
وزارت دادگستری

اصلاح آیین نامه مالی- معاملاتی- استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات (تصميم‌نامه شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۷۲۳۳ن مورخ ۰۳/۰۷/1390 نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار)

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در جلسه مورخ 5/5/1390 كارگروه كنترل بازار به اسنتاد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميم‌نامه شماره‌ي 40730 مورخ 3/8/1373 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- متن زير جايگزين ماده (2) مي‌شود:

ماده 2- سامزان تعزيرات حكومتي سازماني است مستقل، رييس آن معاون وزير دادگستري بوده و توسط وزير دادگستري منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.

2- متن زير جايگزين ماده (6) مي‌شود:

ماده 6- انجام كليه امور اداري،‌ مالي، خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها با رييس سازمان يا افراد مجاز از طرف ايشان خواهد بود.

3- متن زير به عنوان تبصره‌هاي (2)‌و (3)‌ به ماده (6) الحاق مي‌شود:

تبصره (2)- سازمان مجاز است نسبت به تبديل وضعيت كاركنان خود كه حداقل داراي پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن مي‌باشند، از پيماني يا قراردادي به رسمي اقدام نمايد.

تبصره (3)- سازمان مي‌تواند با توجه به ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، بخشي از اعتبار خود را به واحدهاي استاني ابلاغ اعتبار نمايد و در واحدهاي استاني خود ذيحساب داشته باشد.

4- متن زير جايگزين ماده (8)‌ مي‌شود:

ماده (8)‌- به منظور رسيدگي و صدور رأي راجع به تخلفات در حوزه صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي، شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز مي‌باشد.

تبصره 1- شعب بدوي با حضور يك نفر رييس تشكيل مي‌شود.

تبصره 2- شعب تجديدنظر با حضور يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل مي‌گردند. جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراي صادره با دو رأي مطابق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 3- شعب خالي و شعب تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز در سازمان مركزي از يك رييس و دو مستشار تشكيل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد كرد.

….

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام