کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دادگستری

اصلاح آیین نامه مالی- معاملاتی- استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات

اصلاح آیین نامه مالی- معاملاتی- استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات (تصميم‌نامه شماره 246422/ت47839ن مورخ 14/12/1390 نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار)

وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

الف- تصمیم نامه شماره 13422 مورخ 8/9/1373 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر جایگزین ماده (3) می‌شود:

ماده 3- ذیحسابان سازمان از میان کارکنان دولت به پیشنهاد سازمان و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می گردند.

تبصره- ذیحساب ستاد مرکزی سازمان، مدیرکل امور مالی و ذیحسابان ادارات کل استانها، رییس اداره امور مالی اداره کل استان خواهند بود.

2- متن زیر جایگزین ماده (4) می شود:

ماده 4- چک ها و اسناد هزینه تعهدآور با امضای مشترک رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و ذیحساب معتبر خواهد بود.

تبصره- افتتاح حسابهای بانکی و معرفی امضاهای مجاز حسب مورد از طریق خزانه داری کل یا خزانه معین استان انجام می گیرد.

3- متن زیر جایگزین ماده (5) می شود:

ماده 5- اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده وزیر دادگستری یا رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف آنان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات لازم الاجرا در سازمان، به عهده ذیحساب خواهد بود.

تبصره 1- اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد کلاً یا بعضاً قابل تفویض است.

تبصره 2- در مواردی که تهیه اسناد و مدارک برای برخی هزینه ها مقدور نباشد، بنا به تشخیص رییس سازمان و یا مقامات مجاز، بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور می شود.

تبصره 3- مهلت تعهد و پرداخت هزینه های سازمان که از محل اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای تأمین شده و تا پایان اسفند ماه وجه آن توسط خزانه داری کل یا خزانه معین استان در اختیار ذیحسابی مربوط قرار گرفته باشد به ترتیب برای اعتبارات هزینه ای پایان فروردین ماه و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پایان تیرماه سال بعد می باشد.

 4- متن زیر به عنوان بند (3) به ماده (6) اضافه می شود:

3- مانده وجوهی که از محل درآمد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و سایر منابع در اختیار سازمان قرار می گیرد به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

5 – متون زیر به عنوان تبصره های (1) الی (5) به ماده (9) اضافه می شود:

تبصره 1- انتخاب افراد برای استخدام در سازمان از طریق آزمون استخدامی و مسابقه و در صورت ضرورت با مصاحبه تخصصی بنا به تشخیص سازمان و با توجه به اصل شایستگی و مراحل گزینش خواهد بود.

تبصره 2- کارکنان خرید خدمت در حکم کارکنان پیمانی بوده و از حقوق و مزایای استخدام پیمانی برخوردار می باشند.

تبصره 3- انتصاب افراد در پست رییس و عضو شعبه سازمان مستلزم قبولی در مصاحبه و طی حداقل سه ماه دوره آموزشی، کارآموزی و کارورزی است.

تبصره 4- سوابق خدمتی کارکنان قراردادی و پیمانی سازمان در صورت تبدیل وضعیت به پیمانی و رسمی جزو سنوات خدمتی آنها محسوب می گردد.

تبصره 5- سازمان می تواند با عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و ساعتی بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نماید.

6- متن زیر جایگزین ماده (10) می شود:

ماده 10- کارکنان رسمی سازمان از بین واجدین شرایط پس از گزینش و مصاحبه استخدام می شوند و از نظر طبقه بندی مشاغل، مشمول طرح طبقه بندی و رسته خاصی است که به پیشنهاد رییس سازمان به تأیید وزیر دادگستری خواهد رسید.

7- ماده (12) حذف می شود.

8- متن زیر جایگزین ماده (15) می شود:

ماده 15- حقوق و مزایا و فوق العاده ها براساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه ها و دستورالعملهای سازمان در سقف اعتبارات مصوب و با تأیید رییس سازمان قابل پرداخت خواهد بود.

9- متن زیر به عنوان ماده (16) به تصمیم نامه یاد شده الحاق می شود:

ماده 16- سازمان مجاز است در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت به تعداد لازم مجتمع تعزیرات حکومتی زیر نظر ادارات کل ایجاد نماید. رییس یا سرپرست مجتمع معاون اداره کل استان خواهد بود.

ب- ماده (12) اصلاحی آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم نامه شماره 131929/ت47233ن مورخ 3/7/1390 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 12- تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره- تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می شود.

ج- مواد (11) و (14) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 حذف می شود.

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام